Voor velen onder ons is NEE zeggen heel erg moeilijk. We vrezen dat anderen ons zullen afwijzen als we NEE zeggen. Dat we opportuniteiten missen omdat mensen ons buitensluiten. We vrezen dat we van groepen zullen worden weggehouden. We vrezen confrontatie en conflict. We vrezen bot over te komen. We vrezen om wreed en onachtzaam te worden. Maar bovenal vrezen we egoïstisch over te komen.

Als kind leren we onze verlangens onderdrukken

Als kind werden velen onder ons gestraft voor het uiten van onze eigen verlangens, vooral naar onze ouders toe. We leerden dat het ongepast is om egoïstisch te zijn. We leerden dat je dan slecht bent en slecht zijn betekende niet geliefd worden. Egoïsme betekende onrechtstreeks niet geliefd worden.

De meesten onder ons vinden het moeilijk om liefdevol NEE te zeggen. We benadelen onszelf door nooit NEE te zeggen omdat we ons opofferen voor een
ander in plaats van voor onszelf. Dat is niet houdbaar. Dat hou je niet lang vol.
Het eist een tol op je relaties, je lichaam en je leven.

Te snel toestemmen leidt tot afkeer

Maar al te gauw zeggen we JA tegen iemand als die ons iets vraagt. Maar diep vanbinnen willen we het niet doen. We doen het dan toch en voelen ons dan slecht, zelfs al was het onze eigen beslissing. Deze afkeer is emotionele energie dat ergens heen moet en dat doet het ook. Het gaat ons lichaam in. Het verteert ons van binnen uit. Wat ons echt slecht doet voelen is dat telkens we gevraagd worden iets te doen, we ons gedwongen voelen te kiezen om te doen wat ons gelukkig maakt en daardoor slecht en ongeliefd te zijn, of te doen wat we niet willen en daardoor goed en geliefd te blijven.

Schijnbaar dilemma:
Ja zeggen en goed zijn
of nee zeggen en slecht zijn

We ontwikkelen de gewoonte nooit NEE te zeggen omdat we geliefd willen zijn. De meesten onder ons die niet NEE kunnen zeggen ervaren dat ze iets moeten doen voor een ander om liefde te verdienen. Het lijkt ongemakkelijk om NEE te zeggen maar het is belangrijk te begrijpen dat telkens wanneer je JA zegt aan iemand, je NEE zegt aan jezelf en je prioriteiten.

Het grootste probleem bij mensen is het schuldgevoel wanneer ze NEE zeggen. Ik wil jullie hierin helpen. Velen van jullie weten dat ik een onorthodoxe leer heb ten aanzien van egoïsme. Ik promoot aandacht naar jezelf. Maar degenen die verknocht zijn aan de idee steeds JA te zeggen zijn evenzeer verknocht aan deze ideeën over egoïsme en onbaatzuchtigheid.

JA zeggen doe je ook uit egoïsme!

Laat me het model ontmantelen waarbij NEE zeggen schuld betekent. De meesten onder ons kunnen niet NEE zeggen omdat we niet egoïstisch durven zijn of geen zelfrespect kunnen opbrengen. Maar dé manier om NEE te durven zeggen is te realiseren dat je egoïsme niet kan tegenhouden hoe hard je ook probeert.

Dé reden waarom je steeds JA en niet NEE zegt is uit puur egoïsme, omdat jij er liefde voor wil. Jij wil bevestiging van die persoon. Dus je doet het niet voor hen, je doet het puur voor jezelf.

Hier is het punt. Jij zegt JA tegen tegen hen omdat je hun liefde wil, maar je hebt geen controle over hoeveel liefde ze je geven. Dit is een recept voor een burn-out. Als je NEE wil leren zeggen, dien je je prioriteiten te vinden. Je weet niet wanneer je NEE wil zeggen, tenzij je weet wanneer je JA wil zeggen.

Dus aan welke zaken in je leven wil je het meeste aandacht besteden?
Welke dingen in je leven geven je het meeste vreugde? Maak maar een lijst.

Enkele voorbeelden kunnen zijn:

 • mijn gezondheid
 • spiritualiteit
 • mijn huwelijk
 • mijn kinderen
 • geld verdienen
 • elke week tijd voor mezelf maken
 • sporten
 • school lopen
 • thuis een herstelling uitvoeren

Eenmaal deze lijst af is neem je je top 3 prioriteiten en net daarboven vul je in: “Zorgen voor mezelf en mijn geluk“. Want ik verzeker je, als je dit niet eerst respecteert, komt er niets van in huis.

Wanneer je deze lijst bekijkt, moet je je leven dan niet anders aanpakken? Maak jezelf een belofte bij deze lijst die luidt als volgt: “Ik zal niet JA zeggen tegen alles wat indruist op deze lijst. Alleen de dingen waar ik wel JA tegen zeg komen overeen met mijn prioriteitenlijst.”

Eenmaal je deze lijst gemaakt hebt maak je ook een lijst van dingen waar je NEE tegen wil zeggen. Zulk een lijst maken kan je schuldig doen voelen. Maar nu dien je vooral eerlijk naar jezelf te zijn over wat je volgens jouw hart echt wil en wat je hart je vertelt niet te doen.

Als je echt NEE zou kunnen zeggen tegen iets of iemand met de garantie dat er geen negatieve gevolgen zullen zijn, tegen wie of wat zou je dan NEE zeggen?

 • Heb je een belofte gemaakt waar je vanaf wil?
 • Is er een project dat je wil opgeven?
 • Is er een relatie die je wil stoppen?
 • Een afspraak die je wil annuleren?

Kies het belangrijkste uit deze lijst waar je echt NEE tegen wil zeggen en zeg dan NEE.  Is het een afspraak, annuleer ze. Als het een project is, geef het op. Neem die stap om je van deze last te bevrijden. Denk na hoe je het eenvoudigst NEE kan zeggen. Misschien betekent het een persoonlijk gesprek, of een telefoontje, een e-mail of brief.

Sta jezelf toe het pad der minste weerstand te kiezen. Verwacht niet van jezelf de moeilijkste weg te moeten kiezen. Het is al moeilijk genoeg voor jou om NEE te zeggen. Eenmaal je NEE hebt gezegd, kijk dan hoeveel beter het voelt om die verbintenis niet te hebben. En als je klaar bent, zeg dan NEE tegen de andere zaken uit deze lijst.

Je zou nooit JA moeten zeggen tegen iets vanuit een gevoel van plicht of schuld. Want als dat jou motiveert om JA te zeggen, zal dat enkel negatieve gevolgen hebben en een enorme hoeveelheid innerlijke stress.

En herinner je, hoe beter je NEE kan zeggen, hoe gemakkelijker dat wordt. Het is veel eenvoudiger om ergens geen verbintenis voor aan te gaan dan JA te zeggen en het daarna terug te moeten nemen.

“Laat me erop terugkomen”

Maar het dient gezegd. Iets doen waartoe je je verbonden hebt maar niet wil doen en niet NEE zei, is zelf-sabotage. Het komt uit een ruimte van zelfhaat. Een eenvoudige techniek die je kan gebruiken als je een JA-persoon bent is de techniek om je antwoord uit te stellen. Het is erg moeilijk wanneer je je leven geleefd hebt met alleen JA te zeggen om plotseling om te schakelen en NEE te zeggen zonder je schuldig te voelen. In feite kan je spontane reactie gewoon JA zijn zonder na te gaan hoe je je voelt bij wat er gevraagd wordt.

Dus het beste wat je kan doen is jezelf een sleutelzin aanleren die je zegt als je normaal JA zou antwoorden. Een van de beste zinnen die ik gevonden heb is: “Laat me erop terugkomen“. Je hebt de druk afgekaatst als je dat zegt. en je kan een rationele beslissing nemen en echt luisteren naar je hart, onafhankelijk van de persoon die van jou een antwoord wil. je kan zelfs je vrienden inschakelen als je het echt moeilijk hebt beslissingen te nemen en zij kunnen je helpen naar je hart te luisteren en zo te bepalen of je JA of NEE wilt zeggen.

Jij bent niet verantwoordelijk voor andermans geluk

Onthoudt dat de behoefte om voor jezelf te zorgen en gelukkig te zijn, geldige redenen zijn om ergens NEE tegen te zeggen. Je kan een uitleg geven aan iemand waarom je NEE zegt tegen iets maar je moet niet je beslissing verantwoorden. Het is niet jouw verantwoordelijkheid om iemand anders gelukkig te maken.

En de mensen die hun relatie met jou afwegen op basis van hoeveel jij voor hen doet zijn toch je vrienden niet. Ze gebruiken jou als vervanging om zichzelf gelukkig te maken.

En plaats jezelf in anderen hun schoenen. Als de mensen om je heen je graag zien en je plaatst je in hun schoenen, voelt het dan echt goed aan als jij dan JA zegt tegen iets wat je eigenlijk niet wil doen. We weten allemaal vanbinnen dat het antwoord NEE is. Het valt tegen als anderen iets voor ons doen wanneer ze dat eigenlijk niet willen doen.

Mensen zoeken validatie

Als je een verklaring wil geven voor waarom je NEE zegt is de beste manier het over jezelf te houden. De mensen die willen dat je JA zegt tegen hen willen bevestiging. Dat krijgen ze als jij JA zegt en bevestiging voelt aan als liefde. Dus als je NEE zegt tegen hen voelt aan alsof je hen niet graag ziet. En dat is waarom ze je steeds weer blijven onder druk zetten om een Ja van jou te krijgen. Als je de reden over jezelf houdt, hou je de druk weg van hen en wijs je hen niet af.

Wat je dus wil doen als je iemand een verklaring geeft waarom je NEE zegt is het te hebben over hoe jij je voelt. Dus in plaats van zoiets als dit te zeggen:

Wel, iedereen vraagt me om hulp de laatste tijd en ik denk niet dat ik in staat ben om dat te doen voor jou.

zeg je zoiets als dit:

“Ik voel me erg gespannen nu en ik ben echt bang dat wanneer ik dat doe ik me opbrand en wroeging koester naar jou hoewel het jouw beslissing niet is dat ik dit doe ik ben het die dit beslis, maar ik heb dit probleem in mijn leven en ik wil dit absoluut beëindigen.

Dat maakte net het probleem over mij en niet over de persoon waar ik uiteindelijk NEE tegen zeg. Wees voorbereid om telkens opnieuw bij je NEE als antwoord te blijven. Je zou het weleens verschillende keren moeten herhalen. Een goede manier om dit terug te kaatsen – want waar mensen eigenlijk achter zitten is jouw bevestiging in een vorm van liefde – is ze een soort bevestiging te geven voor je NEE zegt.

Stel dat je voor een feestje wordt uitgenodigd. Geef hen de validatie over het feestje
Oh wauw, ik denk dat het echt een leuk feestje zal zijn.” en “Ik denk dat jullie veel plezier gaan hebben. Maar ik heb andere plannen die avond of ik doe al veel dingen de laatste tijd en ik voel dat ik wat tijd voor mezelf nodig heb.”

Het feit dat je hen dit beetje bevestiging hebt gegeven vooraleer NEE te zeggen, betekent dat je hen genoeg bevestiging hebt gegeven dat wanneer je weigert ze het niet persoonlijk zullen nemen en het niet als reden zien om je af te wijzen omdat je in hun ogen hen hebt afgewezen.

Dit is niet het moment om te liegen. In het vorige voorbeeld dat ik gaf dat als je echt niet denkt dat het een leuk feestje zal zijn. zeg dan niet “Oh, dat wordt vast een leuk feestje, ik wil gewoon niet gaan.” Want wat je echt denkt is, “dat wordt een belabberd feestje.”

Maar ik wil dat je vertrouwt in jezelf om naar die situatie te kijken waarvoor je bent uitgenodigd en NEE tegen kan zeggen en je er toch iets te waarderen in vindt. Dat is wat je wil erkennen eerder dan tegen jezelf of de ander te liegen waar je eigenlijk geen waardering voor hebt.

Het voelt niet goed mensen iets te laten doen tegen hun zin

Als je voelt dat je omgeven bent door iemand die erop staat een JA van jou te krijgen
is het nu een goed moment om hen eraan te herinneren dat ze niet omringd willen zijn door mensen die dingen doen tegen hun zin. Dat is een verschrikkelijk gevoel. Het voelt aan alsof je iedereen aan de nek meesleurt. Het is ook een goed moment hen eraan te herinneren dat jij graag een goede relatie met hen wilt hebben en dat je die relatie wilt baseren op authentiek gevoel. Je wilt de relatie niet baseren op zelfopoffering wat uiteindelijk op afkeer uitmondt.

NEE zeggen heeft niet alleen betrekking naar anderen toe. Het is ook van toepassing op ideeën die voortkomen uit zelfhaat. Als wij vanuit zelfhaat handelen, hebben we de behoefte om iets te doen om liefde en relaties in ons leven te verdienen. We hebben de behoefte om te verantwoorden waarom iemand in een relatie zou moeten blijven met ons.

Het is alsof handelen voor anderen onze verzekeringspolis voor liefde wordt. Hierdoor maken we een gewoonte van zelfopoffering, al vraagt niemand hierom, we hebben zelf ons eigen opgeofferd. We nemen de rol op van martelaar door ons toe te leggen op zaken die we eigenlijk niet willen doen, zonder dat iemand dit van ons vraagt.

Bijvoorbeeld:

 • We weten dat we geen tijd hebben voor een nieuw project maar we stellen voor het project toch op ons te nemen.
 • We bevinden ons in een situatie waarbij het niet goed voelt iemand aan te bieden bij ons te wonen, maar we bieden onze thuis toch aan al hebben ze hier niet om gevraagd.

Als we dit doen voelen we ons tijdelijk goed omdat dit een boost geeft in ons zelfvertrouwen, omdat we het gevoel hebben ‘goed’ te zijn. Maar dit gevoel maakt al snel plaats voor afkeer ten aanzien van de ander, al heeft deze hier niet om gevraagd. We hebben het onszelf aangedaan.

Dit doen we om vier redenen:

 1. Anderen zien lijden geeft ons een slecht gevoel.
 2. We willen doen wat we denken dat goed is.
 3. We willen ons niet schuldig of egoïstisch voelen.
 4. We willen zeker zijn van de relatie met anderen en vermijden dat anderen ons verlaten.

We voorzien in de behoeften van anderen ten koste van onze eigen behoeften. Het lijkt alsof we tevreden zijn ons op te offeren, maar eigenlijk voelen we emotioneel tekort gekomen, wat leidt tot afkeer en woede ten aanzien van de ander. Vaak zeggen we dat we niets in ruil hoeven, maar als de ander uiteindelijk geen waardering uitdrukt of iets terugdoet, voelen we afkeer.

Maar we zitten vast, we hebben onze identiteit gebouwd rondom het helpen van anderen. We zouden wel willen stoppen, maar we kunnen niet ook al voelt het slecht aan. Dit komt omdat we ervan overtuigd zijn dat als we anderen niet helpen, we slecht zijn. Er is geen goede uitkomst uit deze situatie. Uiteindelijk moeten we naar de realiteit kijken en toegeven dat we behoeften hebben die onvervuld zijn. Uiteindelijk beseffen we dat onze behoeften even belangrijk zijn als die van anderen.

Mensen hebben ons niet nodig

De meeste Jazeggers beseffen niet dat we mensen eigenlijk niet zoveel helpen als we denken te doen. Want we geven juist aandacht aan hun hulpeloosheid. We denken dat wij de enigen zijn die kunnen helpen. We zien ons als hun redders. Maar dit beeld is een valse plaatsvervanger voor echte zelfwaarde. We denken dat als we ‘anderen in nood’ helpen, dat we goed zijn en de moeite waard zijn.

Dit is een verkeerd uitgangspunt. We hebben wel waarde, maar deze waarde is onafhankelijk van wat doen voor anderen. Mensen hebben ons niet nodig, ze kunnen een manier zoeken om te vinden wat ze nodig hebben, onafhankelijk van ons. Hun expansie wordt gediend door hun eigen verlangens te vervullen. De enige goede reden dat je hen zou helpen, is wanneer het goed voelt om hen te helpen.

Hoe weet je dat het goed voelt? Je hebt dan namelijk geen dankbaarheid nodig.

Als je aandacht geeft aan iemands onbekwaamheid, geef je aandacht aan hun zwakheden en versterk je hun zwakheden. Als je van hen houdt, geef je hen beter niet dit soort aandacht.

Als we NEE kunnen zeggen aan onze plotselinge drang tot zelfopoffering, dan zal het makkelijker zijn om NEE te zeggen tegen zaken die we eigenlijk niet willen doen en voor stress  zouden zorgen.

NEE zeggen maakt jou niet egoïstisch

Als jij jezelf opoffert, probeer je iets te krijgen door JA te zeggen. En wanneer je helder denkt, kan je inzien welke behoefte je probeert te vervullen door JA te zeggen. Je kan jezelf de vraag stellen:

 • Wat probeerde ik te krijgen door mezelf op te offeren?
 • Hoe kan ik dit rechtstreeks aan mezelf geven?

Er zijn twee manieren om nee te zeggen.

 1. NEE zeggen vanuit weerstand tegenover het ongewilde.
 2. NEE zeggen om naar het gewilde te bewegen, namelijk je eigen geluk.

De eerste manier brengt juist het ongewilde dichterbij. De eerste manier is de meest traditionele manier van NEE zeggen. Maar als we NEE zeggen om naar onze verlangens toe te bewegen, dan brengen we onze verlangens dichterbij. Het maakt het universum niet uit welke woorden je gebruikt. Het universum kent het woord NEE niet, het reageert enkel op je gevoelens wanneer je het woord NEE zegt.

Dus laten we de cyclus stoppen, NEE zeggen maakt jou niet egoïstisch. NEE zeggen garandeert niet dat je afgewezen zal worden. Je gaat geen kansen missen. Als je goedkeuring kan vinden om te bewegen in de richting van je verlangens, in plaats van JA te zeggen op alles wat je eigenlijk niet wilt doen, dan zal je leven gemakkelijker zijn en je zal omringt worden door mensen die niet van je verlangen dat je JA zegt om hen te valideren.

Je kan opkomen voor wie je bent, hier op dit moment.

Ik wens je een goede week.


Teal Swan is een spirituele leraar en auteur. Ze is geboren met buitenzintuiglijke mogelijkheden. Hierdoor werd ze als kind gemarteld over een periode van 13 jaar. Na haar ontsnapping en een jarenlang genezingsproces, heeft ze besloten om zich niet langer te verbergen. In plaats daarvan besloot ze om haar unieke perspectief met de wereld te delen. Ze hoopt dat haar boodschap jou raakt in je leven en de positieve verandering die jij zoekt vergemakkelijkt.

In 2019 werd de Nederlandse vertaling van haar boek Shadows before Dawn uitgebracht onder de naam Go Beyond. Teal vertelt haar levensverhaal en biedt een uitgebreide toolkit voor complete zelfliefde. Klik op het boek voor meer info en reviews.