Eigenlijk zijn er geen Hogere of Lagere sferen in het universum maar met het oog op een goed begrip kunnen we zeggen dat op het hoogste niveau van het Universum, alles één geheel vormt, alles is in feite één, terwijl op de lagere niveaus, er verschillende dimensies bestaan en verschillende aspecten van het Universum.

Het Universum bestaat in essentie uit verschillende delen. En jij bent niet anders dan het Universum. In feite, jij bent een weerspiegeling van het Universum.

Op je hoogste niveau, vormt alles één geheel, alles is één. Jouw fysieke, etherische, voelende, mentale en spirituele lichamen zijn allemaal één. Het is steeds Energie dat zichzelf uitdrukt.

Op een lager niveau, zijn deze aspecten van jou als verschillende dimensies van jou. Ze zijn verschillende uitdrukkingen van hetzelfde bewustzijn. Ze overlappen elkaar.

Vandaag ga ik het hebben over het Gevoelslichaam. Het Gevoelslichaam wordt ook wel het Emotionele Lichaam genoemd. Dus deze twee termen zijn uitwisselbaar.

Je Gevoelslichaam geeft de waarheid weer over wie je bent op het gevoelsniveau. Deze laag van jou bevat de afdrukken van de emotionele aspecten van je herinneringen alsook je huidige emotionele toestand. Het vormt de brug tussen onze Fysisch Zelf en onze Mentale Zelf.

Het Gevoelslichaam interpreteert en vertaalt de gedachten voortgeprojecteert door zowel je Bewustzijn als je Menselijke Geest naar gevoelens-toestanden of gevoelens-signaturen. Dit is de eerste stap dat plaatsvindt zodat een Wezen een Ervaring van een Gedachte kan hebben. Dit faciliteert de realisatie van een Gedachte, zodat deze niet abstract blijft. Hierdoor kunnen we leren en beter en sneller bewustworden en wordt Universele alsook Persoonlijke expansie gefaciliteerd.

Door het Emotionele Lichaam, kan men zijn eigen gedachten ervaren. De gedachten worden omgezet naar gevoels-indrukken. Het fysische lichaam interpreteert vervolgens deze gevoels-indrukken door het als een soort boodschap te vertalen. Het zet deze gevoelens-boodschappen om naar neuropeptiden en hormonen die voor een fysische reactie in ons lichaam zorgen in de vorm van emoties.

Emoties variërende van boosheid tot angst, stress, irritatie, liefde, compassie, hoop en geluk. Het Gevoelslichaam is gespecialiseerd in het voelen. Voelen omvat niet enkel emotie, het omvat ook sensatie, en perceptie. Ook al bestaan emoties niet buiten het fysische lichaam, bestaan gevoelens wel buiten het fysische lichaam. Een emotie is een fysiologische ervaring van een gevoel. Een gevoel is een sensatiegebaseerde perceptie en vorm van bewustzijn.

Het Gevoelslichaam is geen daadwerkelijk lichaam zoals het fysische lichaam dat is. Maar het kan begrepen en weergegeven worden via het formaat van een echt lichaam. Vaak zal het Emotionele Lichaam zichzelf symbolisch weergeven tijdens het dromen of een uittredingservaring, via de context van een echt lichaam. Door oefening behoef je niet in een veranderde bewustzijnstoestand te zijn, zoals meditatie, om iemands Emotionele Lichaam te kunnen zien, of tenminste de symbolische representatie hiervan. Je kan dan je aandacht simpelweg veranderen en de laag van iemands Bewustzijn zien.

Ik geef een voorbeeld van de eerste keer dat ik vroeg het Emotionele Lichaam van een familielid zich te tonen aan mij als een echt lichaamsbeeld. Ik beschouwde mezelf altijd als meer onstabiel en beïnvloedbaar dan dit specifiek familielid. Tenslotte lijkt hij onverstoorbaar, hij gelooft in hard werken, hij straalt zelfvertrouwen en zelfstandigheid uit, hij heeft het soort levenshouding dat je “geen omelet maakt zonder eieren te breken”. Maar toen zijn Gevoelslichaam zich onthulde, had het een grijsblauwe kleur, voorovergebogen schouders, hij hing scheef naar links toe, zijn blik was naar de grond gericht, zijn bewegingen waren ingeperkt, en het meest choquerende was dat het bedekt was met littekens, vooral aan de linkerkant van zijn gezicht met grote, misvormde, verheven littekens. Littekens erg genoeg dat het leek alsof ze veroorzaakt waren door een gehaktmolen. De energie van het Emotionele Lichaam van mijn familielid zat vol onderdrukking en diep opgesloten verdriet.

Typisch aan deze lichaamsbeelden die je kan zien binnen het Universum… is dat, als er een ernstige wonde is op een bepaald niveau van ons Bewustzijn, dat het andere niveau hiervoor zal compenseren. Bijvoorbeeld, Iemand die gewond is op een emotioneel niveau compenseert hiervoor compenseert met zijn fysiek lichaam. Dus iemand die een heel zwak of ongezond Emotioneel Lichaam heeft, kan dus een heel sterk en zelfverzekerd fysisch lichaam hebben.

Of, bij dezelfde situatie – dat iemand met een zwak Emotioneel Lichaam een extreem sterk spiritueel Lichaam heeft – dat uittredingservaringen naar wens kan hebben, of kan schakelen naar een meer verlicht perspectief. Maar de compensatie die plaatsvindt op één niveau van een Wezen, veroorzaakt een gesplitste Zelf. Het zorgt ervoor dat het Bewustzijn geen geheel meer vormt.

Dus waarom is het Gevoelslichaam zo belangrijk? Het is de vertaler van het observatiegebaseerde bewustzijn van de geest naar het fysische ervaringsgebaseerde bewustzijn van een persoon. Het maakt dat Gedachten aanvoelen als ‘echt. Het is namelijk zo dat zonder gevoelens niets van je fysische realiteit echt zou lijken. Jouw perceptie van het Leven, en gevoelensgebaseerde conclusies over het Leven, bevinden zich in het Gevoelslichaam. Jouw interpretaties bevinden zich in het Gevoelslichaam.

Jouw emotionele trauma bevindt zich in het Emotionele Lichaam. Als jouw interpretaties van het Leven worden ervaren als pijnlijke emoties, en als jouw perceptie van het leven pijnlijk is, en als de gevoelensgebaseerde conclusies die je trekt over het Leven pijnlijk zijn, en als de gevoelenstoestanden van je herinneringen pijnlijk zijn, EN als je gevoelens bepalen wat al dan niet echt is, dan blijft het Gevoelslichaam deze pijnlijke boodschappen doorgeven aan het lichaam – die worden geïnterpreteerd als onaangename emoties binnen het lichaam. Dit leidt tot een ongelukkig leven. Dit leidt tot verslaving. Dit leidt tot mislukte relaties. In principe, leidt dit tot de fysische reflectie van deze emotionele toestanden. En je kan niet stoppen het trauma opnieuw en opnieuw te herleven. Dit betekent dat je nooit in het huidige moment kan leven.

Je kan nooit volledig aanwezig zijn bij jezelf in het hier en nu. Want het verleden trauma komt steeds opnieuw naar boven om zich te re-integreren. Het vraagt van je om weer een Geheel te worden. Dit betekent dat als ik een interactie ervaarde met mijn vader toen ik jong was waarbij ik mij verlaten voelde – zal ik zulke situaties steeds opnieuw creëren en manifesteren gedurende mijn leven, waarbij ik mij verlaten VOEL.

Als je wilt genezen op het emotionele en voelende niveau van je leven, dan moet je deze problemen aanpakken op het emotionele en voelende niveau, geen ander niveau. Maar let op – als je beslist dat je iets moet ‘genezen’ in verband met je emoties, maak je een vijand van je emoties. Ze zijn niet meer acceptabel voor jou. Je hebt beslist dat je ze moet repareren. En hierdoor, ben je in een toestand van weerstand tegenover hen. Als je zegt “ik moet genezen” impliceert dit dat je iets moet veranderen aan jezelf, dus keur je jezelf af. En de beste manier om jezelf emotioneel te schaden is naar jezelf te kijken alsof je moet veranderen. Je weet hoe pijnlijk het is als iemand je vertelt dat je niet goed bent zoals je bent, dat je moet veranderen. Dit is hoe het Gevoelslichaam aanvoelt als we de boodschap geven dat het niet goed is, dat het moet veranderen. Als we ons Gevoelslichaam benaderen met een houding dat het moet veranderen, heb je net een getand mes gestoken in een wonde. Je hebt niets genezen.

Dus wat kan je dan wel doen?

Het alternatief is je emoties en gevoelens volledig te omhelzen, hoe pijnlijk of oncomfortabel ze ook mogen zijn. Het alternatief is om volledig aanwezig te zijn bij je emoties en er voor je emoties te zijn. Om van ze te leren – door te horen wat ze willen vertellen, door te zien wat ze willen tonen. Door volledig aanwezig te zijn, zonder hen te willen veranderen. Dit noemen we het integratieproces in plaats van ‘genezen’.

Elke dag, gedurende minstens 20 minuten, en elke keer je een bijzonder intense emotionele reactie hebt door iets, zoek je een stille en comfortabele plek om je gevoelens toe te laten. Observeer de sensaties en gevoelens en emoties in je lichaam. Ze zullen versterken terwijl je er aandacht aan geeft. Adem continu zonder onnodige pauzes tussenin – adem via de neus. Merk op hoe je je voelt. Je enige doel is aanwezig te zijn met je gevoelens dus er volledig voor jezelf zijn.

Als je wilt, kan je het volgende zeggen tegen je emoties, zoals een mantra: “Ik ben volledig bij je nu”.

Onthou dat dit proces niet enkel geldt voor negatieve emotionele toestanden, maar ook voor positieve. Het is blijkbaar zo, dat we het vaakst de negatieve emotionele toestanden onderdrukken en er afstand van nemen. Daarom zijn ze niet geïntegreerd. Maar voor sommige mensen is het moeilijker aanwezig te zijn bij hun positieve emoties, dan hun negatieve emoties.

Nadat je volledig aanwezig bent geweest bij de emotie hoe oncomfortabel het ook is, en je wilt meer weten over de emoties, stel jezelf dan de volgende drie vragen.

De eerste vraag is: “Hoe voel ik mij?” Dit geeft de gevoelens de kans om in het bewustzijn te komen, zodat je benamingen kan geven aan de gevoelens.

Vraag twee: “Wanneer heb ik voor het laatst hetzelfde gevoel ervaren?”. Zonder naar het antwoord te zoeken, stel je jezelf open om het antwoord te laten komen zoals een neerwaartse stroom iets naar je toe brengt.

Vraag drie: “Wanneer heb ik voor het eerst in mijn leven hetzelfde gevoel ervaren?” Opnieuw, zonder te zoeken, laat het antwoord komen, zoals een stroom iets naar je toe brengt. Als er niets komt, wees dan geduldig.

Het belangrijkste om te realiseren is dat het proces zich ontvouwt zoals het daartoe bestemd is. Het belangrijkste aspect aan het proces is het volledig te vertrouwen, want dit betekent dat je jezelf erop vertrouwt te weten wat nodig is om te re-integreren, wat ook het geval is.

Vaak, als we in onze gevoelenstoestand, onze ‘geladen’ gevoelenstoestand, de traumatische herinnering ervaren, is de herinnering bij zo’n jonge leeftijd veroorzaakt dat we toen nog geen cognitief begrip hadden. Onze hersenen waren nog niet volledig ontwikkeld. We bevonden ons toen in de Emotionele Zelf in plaats van de Mentale Zelf, aangezien de Mentale Zelf pas optreed rond onze 8-jarige leeftijd. Dus tijdens het proces van integreren van een herinnering voor 8 jaar oud, kan je verwachten dat je geen duidelijke beelden krijgt in verband met de herinnering. Er kunnen letterlijk enkel emoties opkomen waar je geen context voor hebt.

Dat is begrijpelijk.

Vertrouw jezelf.

Je hebt geen cognitief begrip nodig tenzij dat vanzelf komt. Tenzij cognitief begrip en logisch begrip, van wat er emotioneel gebeurt een deel uitmaakt van het integreren en genezen van het Emotionele Lichaam. Als je een emotioneel traumatische herinnering ervaart, observeer dan de herinnering, en dan, wijzig de herinnering mentaal op een emotioneel positieve wijze. Dit is wat ook Innerlijke-Kind Werk wordt genoemd.

Bijvoorbeeld: Als je je herinnert hoe je vader je heeft verlaten, stel je dan voor dat de volwassene jij de jongere jij benadert, en het Kind helpt zich beter te voelen. Dit kan door een stabiele ouder te zijn voor de jongere jij of door het Kind een betrouwbaar vader-figuur naar keuze te brengen, of door de gehele situatie objectief uit te leggen aan het Kind, en hen hierdoor de hele ervaring minder persoonlijk te nemen.

Door de herinnering op deze manier te veranderen verander je de echte oorzaak van het trauma. Alles wat je ervaart in je leven is, in essentie, een gevolg van het originele trauma dat je hebt ervaren in je kindertijd. Dus als je mentaal teruggaat, en je de ervaring in je herinnering verandert, verander je alle takken die gegroeid zijn uit deze wortel.

Alle ‘Symptomen’, namelijk de huidige oppervlakkige gebeurtenissen, zullen hierdoor veranderen. Je verandert in feite de blauwdruk van je hele realiteit, aangezien we in een Universum leven waar Tijd niet bestaat. Schrijven over je ervaring wanneer je bij je Gevoelslichaam aanwezig bent, is een goed idee.

Niet alleen geeft het je Gevoelslichaam de indruk dat je erom geeft, maar het zal je ook helpen de ervaring te begrijpen en te integreren. Onthou tijdens je dagelijkse leven, elke keer als iets je stoort of je een oncomfortabel gevoel geeft. Is dit een ‘geactiveerde’ herinnering. Je beleeft in feite niets nieuws in je leven. Je beleeft enkel spiegelingen van je kindertijd. Er zijn geen uitzonderingen aan deze regel.

De reden dat we zo reactief worden, zo overstuur, waarbij we iemand verwijten waarvan we denken dat die het heeft veroorzaakt. Dat is omdat we niet bereid zijn volledig aanwezig te zijn bij ons Gevoelslichaam, bij onze gevoelsindrukken en om ze te re-integreren.

Dus val de boodschapper niet aan.

Deze ervaringen die extreme emoties veroorzaken zijn boodschappers van ons onderbewustzijn. Ze smeken erom gere-integreerd te worden in je Gevoelslichaam. Ze smeken om te re-integreren en een geheel te vormen met jou.

Dus luister naar hen.

En wees er voor hen.

Ik wens je een goede week.


Teal Swan is een spirituele leraar en auteur. Ze is geboren met buitenzintuiglijke mogelijkheden. Hierdoor werd ze als kind gemarteld over een periode van 13 jaar. Na haar ontsnapping en een jarenlang genezingsproces, heeft ze besloten om zich niet langer te verbergen. In plaats daarvan besloot ze om haar unieke perspectief met de wereld te delen. Ze hoopt dat haar boodschap jou raakt in je leven en de positieve verandering die jij zoekt vergemakkelijkt.

In 2019 werd de Nederlandse vertaling van haar boek Shadows before Dawn uitgebracht onder de naam Go Beyond. Teal vertelt haar levensverhaal en biedt een uitgebreide toolkit voor complete zelfliefde. Klik op het boek voor meer info en reviews.