In 1974 zei Gallwey:
Als we een rooszaadje planten in de aarde, merken we op dat het klein is, maar we bekritiseren het niet omdat het geen wortel of stam heeft. We behandelen het als een zaadje, en geven deze het water en de verzorging dat het nodig heeft. Als het uit de aarde omhoog schiet, veroordelen we het niet omdat het onvolgroeid en onderontwikkeld is; we bekritiseren de bloemknoppen niet omdat ze nog dicht zijn. We bewonderen het proces dat plaatsvindt en verzorgen de plant bij elke fase van de ontwikkeling. De roos blijft een roos of het nu een zaad is of stervende is. Steeds bevat deze het gehele potentieel. Het lijkt voortdurend te veranderen, maar op elk moment is het volwaardig.”

Vandaag gaan we het hebben over de giftige vibratie, de onzichtbare handicap. We gaan het hebben over de vibratie van totale machteloosheid, een verhinderende vibratie die rechtstreeks in tegenstelling staat tot Bron Energie. Het is zelfs geen slachtoffermentaliteit, maar eerder zelfhaat en schaamte.

Naar mijn persoonlijke mening, op basis van mijn dagelijkse cliënten, kan ik zeggen dat de collectieve menselijke ziekte of aandoening, een gebrek aan zelfwaarde is. Het is een wijdverbreide conditie. Ik denk zelfs dat ik nog nooit iemand heb ontmoet die op alle momenten van de dag een puur positieve focus aanhoudt.

Alle problemen met zelfwaarde vinden hun oorsprong bij één gedachte. Die gedachte is: “Ik ben niet genoeg.” Ik ben niet genoeg zonder de dingen die ik doe om mijn bestaan op deze planeet te rechtvaardigen. “Ik ben niet genoeg” is de reden dat de meeste mensen meelopen in deze eindeloze carrièrewedloop. Ze willen meer worden dan ze zijn ten koste van veel stress op deze planeet.

Valkuilen van spiritualiteit

Een aantal van jullie zijn nog onbekend met spiritualiteit, maar velen van jullie zijn vast reeds lange tijd op het spirituele pad. Je hebt al veel ervaring. Ik vind het belangrijk aan te halen dat zelfs diegenen die zichzelf beschouwen als zeer spiritueel en ontwaakt, dienen te realiseren wat onze motivatie is, zelfs voor onze spirituele inspanningen.

De motivatie om te streven naar verlichting en zelfverwerkelijking komt voort uit het geloof dat we niet genoeg zijn zoals we zijn. Dit is één van de laatste valkuilen van spirituele beoefening. Met valkuil bedoel ik dat als we streven onze ego los te laten, dat we erachter komen dat er zelfs ego bestaat in een toestand vrij van ego.

Dus één van de laatste valkuilen van spiritualiteit is erachter komen wat je najaagt op dit pad van spiritualiteit. Doe je dit omdat je denkt niet genoeg te zijn? Velen die hierover nadenken vinden dat het antwoord hierop ja is. Als je hierover nadenkt, zal je spirituele pad verdiepen.

Je kan niet verwachten dat je ergens anders bent dan waar je bent. De meesten kwamen op deze planeet om contrast te ervaren waardoor dit inspiratie biedt voor nieuwe ideeën in ons. Niemand kwam terecht in een zogezegd perfect gezonde gezinssituatie. Je kan niet verwachten te leren wat echte zelfwaarde is als je opgebracht werd door volwassenen die hier geen weet van hebben. Zelfwaarde ontwikkelen is steeds een individueel proces. Niemand anders kan dit voor jou doen. Je ontwikkelt dit zelf. Sommige hebben misschien meer geluk gehad met ouders die een goed voorbeeld toonden van het idee van zelfwaarde, maar het blijft steeds een individueel proces.

Hoe ontdek je je eigen zelfwaarde?

Zelfwaarde leidt tot zelfvertrouwen en brengt je dichter bij de vibratie van zelfliefde. Vraag jezelf af: “Op welke manier ben ik genoeg?“. We geven te vaak aandacht aan wat we niet zijn, in plaats van wat we wel zijn. Als je aandacht geeft aan gebreken, krijg je hier meer van, geef dus geen aandacht aan je tekortkomingen.

Kies zelfwaarderende gedachten

Als mensen mij vertellen dat ze heel bewust zijn van wat ze willen, zie ik dat dit komt omdat ze aandacht geven aan wat ze niet willen. Toch begrijpen ze niet dat ze niet kunnen krijgen wat ze wensen. Dit komt omdat ze aandacht geven aan hetgeen dat de verlangens heeft veroorzaakt, namelijk de initiële condities van gebrek die hen naar hun verlangens toe inspireren. Dus als je zelfliefde wenst vanuit een gebrek aan zelfliefde, geef je best geen aandacht aan het gebrek aan zelfliefde en je gedachten over tekortkomingen, zodat je jezelf toelaat naar zelfwaarde en zelfliefde te bewegen.

Verzorg jezelf

Je kan geen zelfliefde en zelfwaarde ontwikkelen als je je eigen leven afwaardeert. Met afwaarderen bedoel ik dat je slechte gewoonten zoals alcoholgebruik, slaapgebrek of slechte eetgewoonten aanhoudt. Of als je er fysiek voor zorgt dat je je slecht voelt. Zo kan je geen stappen zetten naar zelfliefde. Dus bekijk je leven en ga na welke aspecten van je leven tegenstrijdig zijn met zelfwaarde en zelfliefde. Zet je in om deze gewoontes en patronen te verlaten, zodat je leven een weerspiegeling kan worden van iemand die van zichzelf houdt en zijn eigen identiteit waardeert.

Productiviteit en zelfwaarde

Merk op dat productiviteit een uitdrukking kan vormen van zelfwaarde. Maar als je waarde afhangt van productiviteit, zal je nooit zelfwaarde ervaren. Dit komt omdat het doel van zelfwaarde steeds mee verschuift. Hiermee bedoel ik dat als je productiviteit gelijkstelt met jouw idee van zelfwaarde, je steeds het volgende productieve zal najagen zonder einde. Je blijft steeds je waarde rechtvaardigen zonder dit ooit te bereiken. Zoals de pot met goud aan het einde van de regenboog, terwijl niemand het einde van de regenboog kan vinden. Dus hou niet vast aan dit idee van productiviteit. Niets wat je doet heeft te maken met het rechtvaardigen van je bestaan.

Ga na waarom je vasthoudt aan wat je niet leuk vindt

Telkens we iets doen dat ons benadeelt, of waarvan we overtuigd zijn dat het ons benadeelt, is ergens toch een voordeel te vinden aan dit aan dit negatieve gedrag.

Stel bijvoorbeeld dat je geloof zegt: “Als ik mezelf bekritiseer, vinden mensen mij makkelijker leuk en denken ze dat ik bescheiden ben.” – Meisjes, jullie weten waar ik het over heb! – Dit geloof kan ervoor zorgen dat je jezelf blijft bekritiseren omdat je er ergens toch iets aan hebt. Dus kijk naar de manieren waarop je er voordeel aan hebt.

Een ander voorbeeld is: “Soms ontvang ik medelijden als ik kritiek geef op mezelf, wat aanvoelt alsof mensen om me geven en dit lijkt op liefde.” Dus beslis of je deze geloven die je vastwortelen aan zelfhaat wilt blijven vasthouden.

Ga na wat je associeert met waarde

Hiermee bedoel ik niet wat je geleerd is te geloven wat waarde is. Onderzoek je eigen ideeën over waarde in het algemeen. Vraag jezelf af: “Werken mijn ideeën over waarde beperkend of bevorderlijk?” Vervang beperkende ideeën door nieuwe gedachten te zoeken en verlaat de oorsprong van het geloof.

Hoe gedachten leiden tot geloven

Een geloof is enkel een gedachte die je vaak genoeg denkt, totdat het geen moeite meer kost om die gedachte te denken. De gedachte wordt na een tijd een zenuwbaan die dezelfde gedachte makkelijker realiseert. Hierdoor krijgt de gedachte een plaats in het onbewuste. Als je het beperkende geloof hebt gevonden

Hoe gedachten vervangen?

Je kan iets toepassen wat ik eerder heb uitgelegd in mijn video over schaduwwerk. In deze video leg ik uit hoe je een kerngeloof vindt. Als je een kerngeloof hebt gevonden zoek je uit waar deze vandaan komt. Ga op zoek naar de oorzaak, dit kan komen van een situatie of een volwassene toen je een kind was.

Laat het geloof achter waar het vandaan komt.

Het is niet jouw geloof, je hebt het aangenomen. Eens je het hebt achtergelaten, vervang je het met nieuwe gedachten. Je brein is een wetenschapper, dit betekent dat je het kan gebruiken als een hulpmiddel. Je laat het speuren naar geloven die je liever hebt. Dit kan je doen door te zoeken naar bewijs. Je geeft de opdracht aan je brein: “OK! Vandaag gaan we zoeken naar bewijs dat je waardig bent.” Je laat je brein zoeken naar aspecten om te waarderen die bijdragen tot het idee van zelfwaarde. Deze gaan het nieuwe geloof versterken om het vorige te vervangen.

Hoe vaker je deze nieuwe geloven denkt, hoe meer zenuwbanen gevormd worden voor deze nieuwe gedachten waardoor het na een tijd geen moeite meer kost om ze te denken. Velen zijn misschien gefrustreerd dat het werk vergt. Ik geef je niet zomaar een pil, maar ik verzeker je dat het werkt. Als je een beter voelende gedachte kiest, zal namelijk je gehele vibratie veranderen, waardoor je hiervoor nieuw bewijs manifesteert in jouw realiteit.

Vermijd bepaalde gedachtepatronen, zoals:

  • Jezelf vergelijken met anderen
  • Andermans reacties personaliseren
  • Anderen verwijten
  • Meteen het ergste verwachten
  • Aannemen
  • Het werkwoord ‘moeten’ gebruiken
  • Veralgemenen, door woorden als “altijd’ of “nooit” te gebruiken
  • Etiketteren en veroordelen
  • Alles of niets denken, waarbij je jezelf als succes of mislukking ziet en er niets tussenin mogelijk is
  • Gevoelens herleiden tot feiten. Hiermee bedoel ik: “Ik voel me waardeloos dus ben ik waardeloos.”

Als je jezelf betrapt op de gedachtepatronen die ik net heb opgelijst, stop jezelf dan en met het bewustzijn van de gedachte die je net had, zoek je welke gedachte beter zou zijn. Dit kan je doen door je voor te stellen dat je met een vriend praat. Stel dat je vriend met dezelfde gedachte naar je toe komt, een gedachte als: “Ik voel me waardeloos dus ben ik waardeloos”. Wat zou je dan zeggen tegen deze vriend? Vervang je eigen gedachtepatronen zoals je dat doet met je vrienden als ze naar je toe komen met een limiterende gedachte of geloof.

Een voorbeeld van een limiterende gedachte die in tegenstrijd is met zelfliefde:

Deze persoon haat mij.

Als je zo’n gedachte hebt, kan je jezelf stoppen en de gedachte vervangen met:

Dat is een aanname. In realiteit heb ik geen idee wat hij heeft doorgemaakt vandaag. Hij is misschien enorm slechtgezind door iets wat eerder vandaag is gebeurd of iemand heeft hem gekwetst en ik doe hem hieraan denken, terwijl dit niets met mij te maken heeft.”

Kernbevestigende gedachten

Een andere methode is het mediteren op kernbevestigende gedachten. Je kan een gedachte over jezelf kiezen die je goed doet voelen en dit tegen jezelf herhalen terwijl je mediteert, zoals een mantra, en jezelf laten zinken in de vibratie van de woorden.

Een alternatief hiervoor is je eigen stem opnemen terwijl je deze kernbevestigende gedachten zegt, en tijdens het slapen de opname laten afspelen. Terwijl je het bewustzijn verliest en je brein niet meer in een beoordelingstoestand zit, ben je meer open om deze boodschappen te ontvangen. Je kan zelf een lijst maken en afspelen van kernbevestigende gedachten. Het zal je verbazen hoe geweldig je emoties zijn wanneer je wakker wordt in de ochtend.

Gebruik affirmaties enkel als ze goed voelen

Ik wil het hebben over affirmaties, deze kunnen geweldig zijn. Zoals we weten: Affirmaties zijn in feite positieve kernbevestigende gedachten. Affirmaties zijn bij iedereen anders aangezien ze afhangen van waar je je bevindt op de emotionele ladder. Maar affirmaties hebben een goede en slechte zijde. Je kan ze op een manier gebruiken die gepast of ongepast is. Velen willen grote sprongen maken met affirmaties. Dan starten ze bij zelfhaat en zeggen ze: “Het tegenovergestelde hiervan is ‘ik hou van mezelf’.” Maar als iemand de vibratie van zelfhaat aanneemt, en ze “ik hou van mezelf” zeggen, gaat deze affirmatie, aangezien ze enkel tegengesteld bewijs hebben opgebouwd over vele jaren, een directe aanval vormen op je gezond verstand. Hierdoor geeft het je geen goed maar een slecht gevoel aangezien je hierdoor meer bewust wordt van de afstand die je moet afleggen naar zelfliefde.

Dus als je affirmaties wilt gebruiken, kies dan gedachten die goed VOELEN, gedachten waar je akkoord mee gaat en kan geloven. Je kan misschien niet direct naar de vibratie van “ik hou van mezelf” gaan, maar je kan jezelf misschien waarderen omdat je om jezelf geeft. Deze gedachte kan goed voelen en het is iets waar je mee akkoord gaat. Zo ga je over naar steeds beter voelende gedachten, en al snel kan je wel zeggen “ik hou van mezelf” en het echt menen zonder twijfel.

Water met een smaakje van waardering

Ik sluit af met een oefening die ik zelf toepaste in het begin van mijn genezing. Water is H2O en dat zal het altijd zijn. Maar hoe de moleculen zichzelf schikken is afhankelijk van zijn omgeving. Als je dus een glas water neemt, of iets met water in, dus ook voedsel alsook mensen aangezien we voor meer dan 70% uit water bestaan. Dus als je iets drinkt of eet, – ik doe dit het liefst met een glas water – plaats je je handen rond het glas en focus je de vibratie van gegronde waardering naar het water toe. Het helpt als je het gevoel opwekt van iemand liefhebben, iemand die je liefhad, wat voor jou het beste werkt om de extreme emotie van liefhebben op te wekken. Dit projecteer je in het water. Visualiseer dat de sensatie van jou naar het water stroomt en hou dit twee tot drie minuten aan – hoe langer, hoe beter – en drink dan het water.

Als je dit elke dag doet, zal je letterlijk het water van je lichaam herstructureren. Je herschikt het water dat vergiftigd was met ontmoedigende en bekritiserende gedachten, die je zelfwaarde verminderen.

De eerste keer dat ik dit deed, was ik zo ingesteld op zelfhaat na vele jaren van misbruik – waarna zelfmisbruik – dat toen ik het water dronk ik ineen stuikte. De eerste drie keren waren enorm zwaar omdat er zo’n groot verschil was tussen de vibratie die ik innam en wat ik mezelf wijsmaakte voor vele jaren. Maar na drie maanden kon ik hierdoor kernbevestigende gedachten zeggen zonder me schuldig te voelen. Dus ik raad je deze methode van harte aan. Maar geloof me, dit kan je leven veranderen als je dit dagelijks doet.

Universeel perspectief van waarde

Ik wens dat je je eigen geloven over waarde kiest. Ik wens dat deze geloven je goed doen en je niet beperken. Maar ik wil het even hebben over hoe waarde wordt gezien universeel. Waarde is inherent. Jij bent een verlengstuk van Bron. Je bent geboren met waarde en je zal ermee heengaan. Alles in dit leven, verhindert het licht of laat het licht toe dat je toebehoort.

Je waarde kan je vergelijken met een lichtbron. Je leven is een spel van licht. Als je iets gunstigs doet zoals een doel bereiken, is het alsof je het licht toelaat zich uit te drukken op een prachtige manier. Alles wat je doet dat iemand kwetst of waar je niet trots op bent, verhindert het licht te schijnen. Maar het licht zal er altijd zijn. Het maakt niet uit of je een Hitler of een Moeder Theresa bent. Vanuit je kern ben je uniek, eeuwig, oneindig, dierbaar, waardevol en goed. Je bent een oneindige zee van potentieel, volledig onveranderlijk. Je kan er niets aan toevoegen of van afnemen.

In onze maatschappij trekken we bij waarde een denkbeeldige lijn in het zand waarbij een persoon ineens geen waarde meer heeft en zijn bestaan moet verantwoorden. Toen je geboren werd deed je helemaal niets om jezelf te verantwoorden. Een baby zit daar leuk te wezen. Het doet niet echt iets maar heeft toch oneindige waarde. Dat komt omdat je naar het potentieel kijkt. Maar dat potentieel gaat nooit weg.

Als je zoekt naar een willekeurig moment waarop je ineens je waarde moet bewijzen, dan ga je het niet vinden. Het bestaat namelijk niet. Het is een denkbeeldige lijn die we trekken. Je hebt evenveel waarde en potentieel als toen je geboren werd en je zal evenveel waarde en potentieel hebben wanneer je heengaat. Je waarde verandert niet. Je kan niets verliezen dat eindig is. Een talent is op zich geen waarde. Het is een uitdrukking van een waarde die inherent is in iedereen, hoe klein of groot het talent ook is, hoe slecht of goed iemand ook is geweest in zijn leven.

Waarde is eeuwig

In werkelijkheid is waarde eeuwig. Je kan het niet kwijtspelen. Je kan er zelfs niet aan toevoegen. Je kan het enkel tentoon spreiden of verbergen.

Onthou dat je prachtig bent.

Je bent van oneindige waarde, zelfs als je de rest van je leven als een plant zou leven. Je moet je leven niet rechtvaardigen, niet aan jezelf of wie dan ook.

Je bent genoeg

Je bent genoeg zoals je bent, op dit moment en elk moment

Dit onderwerp is relatief emotioneel voor mij, aangezien ik zelf veel heb geworsteld met zelfwaarde, en ik begrijp wat er gebeurt als je het echt vindt. Door aandacht te geven aan jezelf en anderen op zoek naar zaken om te waarderen, in plaats van af te keuren, zal je de waarde vinden die de jouwe is.

Je zal levensvreugde voor de eerste keer ervaren.

Ik wens dit iedereen toe. Ik wens dit alle mensen op aarde toe.

Veel geluk.


Teal Swan is een spirituele leraar en auteur. Ze is geboren met buitenzintuiglijke mogelijkheden. Hierdoor werd ze als kind gemarteld over een periode van 13 jaar. Na haar ontsnapping en een jarenlang genezingsproces, heeft ze besloten om zich niet langer te verbergen. In plaats daarvan besloot ze om haar unieke perspectief met de wereld te delen. Ze hoopt dat haar boodschap jou raakt in je leven en de positieve verandering die jij zoekt vergemakkelijkt.

In 2019 werd de Nederlandse vertaling van haar boek Shadows before Dawn uitgebracht onder de naam Go Beyond. Teal vertelt haar levensverhaal en biedt een uitgebreide toolkit voor complete zelfliefde. Klik op het boek voor meer info en reviews.