Blake: “Dus tijdens interviews zei je dat je lijden kan beëindigen door je eigen lijden te beëindigen. Hoe doen we zoiets?”

Teal: “Dat is de belangrijkste vraag die we ons kunnen stellen. En ik denk dat het antwoord hierop ‘Spiritualiteit 2.0’ is. Maar tot nu toe hebben de meeste leraren, inclusief ik, ‘Spiritualiteit 101’ aangeleerd.

Spiritualiteit 101

Als je naar het gehele mensenras kijkt, zie je een groep mensen in een houding van diepe onmacht. Ze begrijpen niet dat ze hun eigen realiteit creëren. Ze begrijpen niet dat ze kunnen krijgen wat ze willen. Deze pijnlijke machteloosheid leidt ons naar ‘Spiritualiteit 101‘, dat een beweging vormt naar het gewenste. Het is een beweging naar positieve gevoelens. Het toont dat je het vermogen hebt en  legt de macht in eigen handen. Het moedigt je aan je wensen te vervullen. Je leert dat je een Universele Schepper bent en je je gewenste leven kan creëren.

Hoewel je in ‘Spiritualiteit 101‘ jezelf leert kennen, alsook je wensen, je gedachten en je ware gevoelens. Toch blijft het een externe beweging naar wat je wilt in de wereld. Terwijl om lijden te beëindigen binnen jezelf, je de tegenovergestelde richting uit moet. In plaats van de wijde wereld in te gaan, keren we terug naar onszelf.

Volg je verlangens tot je eraan voorbijgaat

Je gaat van de boodschap ‘volg je vreugde‘ naar
ga niet weg, wees volledig bij jezelf en bij de totaliteit van je gevoelens en laat je pijn toe’.

Voor deze boodschap zijn de meesten nog niet klaar. Je ziet het als volgt verlopen: Iemand beweegt vanuit diepe onmacht en verdriet naar woede en ondergaat hierbij een vibrationele verbetering. Pas bij woede is er overgang mogelijk naar emoties als zelfbekrachtiging, vreugde en onafhankelijkheid. En van hieruit naar wederzijdse afhankelijkheid, wat een toestand dichtbij Bron is.

Vanuit je beginsituatie, namelijk totale machteloosheid tegenover je leven, is bewegen naar zelfbekrachtiging en je wensen cruciaal. Alleen via de beweging naar wat je wilt, kan je pas gaan naar de volgende stap, namelijk voorbij je verlangens.

Hier komen de meeste spirituele leraren tekort, inclusief Boeddha, aangezien hij ‘Spiritualiteit 2.0‘ aanreikte voor mensen hier klaar voor waren. Hij zei in feite: ‘Luister, laat je wensen los want verlangens zijn de oorzaak van het lijden.’ Maar vandaag argumenteer ik dat dat niet de oorzaak van lijden is. Het is het gevolg van lijden. Verlangens zijn een poging om te ontsnappen aan lijden. Het is enkel een poging te ontsnappen aan iets wat je niet wilt voelen. Bijvoorbeeld:

Ik wil liefde omdat het pijn doet niet geliefd te zijn.”
Ik wil een luxehuis omdat arm zijn pijn doet.”

Elk verlangen is gericht op het mijden van een gevoel. Dus alle verlangens zijn in feite bewegingen die lijden brengen. Terwijl ‘Spiritualiteit 2.0‘ aan verlangens voorbijgaat.

Je kan niet aanleren verlangens los te laten

Maar je kan ‘Spiritualiteit 2.0’ niet overhaasten. Een spirituele leraar als Boeddha werd geboren als Prins. Hij had hierdoor geen houding van gebrek. We moeten begrijpen dat aangezien hij nooit machteloos was tegenover de wereld, wist hij niet hoe het is om niet te hebben wat hij wilt. Hij groeide op met een houding dat hij alles kon hebben: vrouwen, geld, eender wat. Pas toen hij sterfte en lijden ervaarde werd hij pas nieuwsgierig. Dus met een houding van overvloed leerde hij mensen hun verlangens los te laten, alsook externe bewegingen en externe hebberigheid. Dit is problematisch voor mensen geboren in armoede, aangezien zij geboren zijn zonder te weten hoe het is om alles te hebben wat ze willen. Ze zijn opgegroeid met een houding van gebrek. Ze kunnen hun verlangens niet loslaten. Belangrijk te begrijpen is dat je er niet voor kan zorgen dat je niet wilt wat je wilt. Dus als iemand een miljoen dollar wilt kan je hier beter bij helpen in plaats van te helpen dit verlangen los te laten. Dus ‘Spiritualiteit 2.0‘ is heel problematisch als het zich opdringt aan mensen die hier niet klaar voor zijn. Ze zijn nog bij ‘Spiritualiteit 101‘.

Een wonderbaarlijke realisatie

Maar als je mensen hun verlangens laat vervullen en ze krijgen wat ze willen en blijven krijgen wat ze willen en blijven krijgen wat ze willen. Dan gebeurt er iets wonderbaarlijks. Ze realiseren zich dat wat ze ook willen, wat ze ook hebben, hoezeer hun leven ook verandert, ze blijven heel ongelukkig. Dit moment is het beste wat je kan overkomen.

Teal huilt
Huilen is een natuurlijke ontlading wanneer je volledig in lijn bent met de waarheid van het Universum. Je kan enkel huilen bij hoe anders het leven er zou uitzien als mensen wisten hoe zich volledig te bevrijden. Je kan iemand niet leren hoe opluchtend het is om te stoppen met rennen. Door weg te rennen van onze gevoelens – wat we doen als we iets willen – verlaten we onszelf en gaan naar onze verlangens.

Spiritualiteit 2.0

Spiritualiteit 2.0‘ is het moment waarop je wordt opengebroken, op de beste manier. Geen beweging meer. Voorbij verlangens. Jezelf niet meer verlaten. Maar er is veel moed voor nodig. Je beëindigt lijden niet door naar vreugde te gaan, maar naar het oog van de storm van je lijden. Het is niet zomaar je pijn verwerken. Het is alsof je helemaal door elkaar wordt geschud. Elke oneffenheid, elk overbodig aspect van je wezen wordt losgemaakt. De hel breekt los.

Maar waar kom je achter? Er gebeurt helemaal niets. In plaats van dat er iets met je gebeurt, wordt er iets ongedaan gemaakt. Wanneer dit gebeurt worden we onze ware zelf. En is er geen lijden meer. Waar je snel achter komt is dat het lijden op deze planeet niet komt door de schijnbare oorzaak maar door onze weerstand tegenover die oorzaak. Waarom voel je pijn als je wordt aangereden door een auto? Omdat je weerstand hebt tegen de aanrijding. Je laat de pijn niet toe. Je beëindigt lijden in jezelf door recht naar je ongemakkelijke emoties toe te gaan. Dus toelaten.

Je pijn toelaten

Spiritualiteit 101’ is mijn vreugde toelaten en naar mijn vreugde bewegen. ‘Spiritualiteit 2.0’ is mijn pijn toelaten. Wat als ik mijn hart volledig openstel voor de emoties waar ik het meeste schrik voor heb? Wat als mijn schrik voor deze gevoelens mijn angst voor het leven verklaart? Je kan enkel leven als je de ervaring toelaat, dus als we de ervaring niet toelaten van pijn, dan leven we niet echt. ‘Spiritualiteit 2.0‘ betekent dat we aanwezig zijn voor de emoties. Je smelt ermee samen zoals boter, zonder ze te willen veranderen. ‘Spiritualiteit 101‘ betekent dat je de emoties wilt veranderen op een bewuste manier, omdat je dat kan. Omdat het je macht aantoont waarvan je niet wist dat je ze had. ‘Spiritualiteit 2.0‘ betekent dat je niets verandert. Want als je je gedachten wilt veranderen of je gevoelens, dan denk je dat er iets moet verbeteren, of genezen, waardoor je erkent dat er iets mis is. Je vindt jezelf niet oké. Je beschadigt jezelf meteen als je denkt te willen genezen. Dus als ‘Spiritualiteit 2.0‘ onze nieuwe spiritualiteit wordt, laten we ‘Spiritualiteit 101‘ los. Genezen is geweldig binnen het concept van ‘Spiritualiteit 101‘. Maar het helpt niet bij ‘Spiritualiteit 2.0‘.

Blake: “Maar mensen moeten eerst door 101 gaan om naar 2.0 te gaan?

Teal: “Ja, velen wel, de meesten. Aangezien ik hier een tweede niveau aanbiedt aan spiritualiteit (en misschien meer), riskeer ik dat iedereen de sprong zal willen maken omdat wij mensen waarde toekennen op basis van niveaus. Dus zal iedereen zeggen: “Oké, Teal is nu tegen verlangens volgen ook al was ze eerst voor” dus is dit riskant. Ik praat enkel over ‘Spiritualiteit 2.0’ omdat je hebt gevraagd hoe je lijden beëindigt.“

Blake: “Hoe weet je dat je niet klaar bent voor 2.0?

Teal: “Vertel me wat je wilt.”

Blake: “Gelukkig zijn, zouden velen zeggen.

Teal: “Maar wat wil jij?

Blake: “Ik wil gelukkig zijn.

Teal: “Is dat wat je wilt?

Blake: “Ik wil de zin van het leven weten en…

Teal: “Maar dat mag je niet willen.

Blake: “Mag ik de zin van het leven niet weten?

Teal: “Ja

Blake: “Ja? Dus nu zeg je dat het niet oké is..?

Teal: “Voelde je dat? Toen ik je zei dat je verlangen ongepast is voelde je je slecht. Dat betekent dat je niet klaar bent voor 2.0. Het betekent dat je nog verlangens hebt.”

Het is oké om deels bij 101 te zijn en deels bij 2.0… Het is geen onmiddellijk proces. Je weet dat je klaar bent voor ‘Spiritualiteit 2.0‘ als je beseft dat wat je ook doet niets je gelukkig zal maken.

Volledige overgave aan de wervelwind van lijden

Als je beseft dat wat je ook doet, niets je gelukkig zal maken, dan zit er niets anders op dan te stoppen met rennen en bewegen. Vergelijk je lijden met een tornado waar je van wegloopt. De tornado kan vanalles zijn. Het kan een gebrek aan geld zijn, een leven dat je niet echt toebehoort, een gebrek aan vrijheid. Wat dan ook. Ieders tornado is uniek.

Als je beseft dat wat je ook doet, je steeds zal blijven wegrennen van de tornado, maar dat de tornado je steeds blijft volgen en je nooit gelukkig zal zijn, dan is het alsof je bereid bent te sterven. Dus je draait je om en je loopt recht de storm in. Maar als je de storm ingaat doe je dit niet met een houding van weerstand. Je doet dit niet met de gedachte ‘Rot op, storm‘. Je doet het met de energie van volledige overgave. Je sluit je ogen en laat je nemen door de storm.

Whoosh

En dat is hoe het aanvoelt voor de emoties die je eerder niet toeliet. Het voelt alsof de externe realiteit je uiteen wilt scheuren, ledemaat per ledemaat. En je toch aanwezig bent. Weet je hoe moeilijk het is aanwezig te blijven bij zulke gevoelens? Weet je hoe moeilijk het is aanwezig te zijn bij een paniekaanval? Maar de eerste keer dat je geen weerstand biedt merk je dat het over je heen gaat, en het laat je niet zomaar oké achter, het laat je beter achter. Het laat je achter met je eerste ervaring van interne vrede. Je kan nooit meer terug.

Blake: “Je zegt dat het riskant is voor mensen, wat bedoel je hiermee?

Teal: “Het zal riskant aanvoelen voor mensen.

Het Universum weet dat als je geen weerstand biedt, het je geen pijn kan doen. De beste krijgskunstenaars weten dat je op deze manier de ruimte-tijd werkelijkheid kan ombuigen. Door geen weerstand te bieden aan de kogel, kan het je huid niet doorboren. Maar vanuit ons perspectief, lijkt het enorm riskant en zo zal het ook voelen. Het voelt alsof je bereidwillig springt in water vol haaien.

We hebben als kind geleerd onze emoties te weerstaan

Vele mensen zullen zeggen: “Wel, in versie 101 raadde je aan ons emotioneel geleidesysteem te volgen en het voelt niet goed om de richting uit te gaan van wat slecht voelt.”

Maar merk op dat we niet worden geboren met een natuurlijk afkeer voor het voelen van het leven. We weerstaan dit niet vanzelf. Dit wordt ons aangeleerd. De eerste keer dat je huilt en je ouders zeiden ‘Stop daarmee!‘, begon je je emoties te weerstaan. Het is socialisatie.

Daarbij dienen we te beseffen dat we hier komen, leven na leven, om expansie in het universum te begrijpen, om te begrijpen wat we zijn en wat Bron is. Eens Bron klaar is extern te zoeken – wat een illusie is, want extern zoeken kan niet aangezien er niets anders is dan Bron – dan begint de zoektocht intern. Dus we komen van ‘Laten we verruimen‘ naar ‘Laten we teruggaan naar Eenheid‘.

Maar de terugkeer naar Eenheid houdt in dat we aanwezig zijn bij het Zelf. Het interessante is dat we onszelf mijden en verlaten wanneer we dingen doen waarvan we denken dat ze goed voor ons zijn. Namelijk elke keer dat je je beter probeert te voelen, bied je weerstand aan jezelf. Je verlaat hoe je bent. Je verlaat wie je bent, vooral wanneer je een negatieve emotie voelt.

Wat gebeurt er als je aan je negatieve emotie wilt ontsnappen?

Iets interessants gebeurde de eerste keer dat je niet in je lichaam wou zijn, en je aan je negatieve emotie wou ontsnappen. We proberen eraan te ontsnappen als we ons beter willen voelen door zaken te doen als te gaan roken of joggen. In essentie verlaat je jezelf. Wanneer je dit doet, word je opgeplitst. Je splitst van jezelf af. En de enige manier om terug heel te worden is om de gesplitste aspecten van jezelf te re-integreren. Dat betekent dat je de emoties opnieuw moet ervaren en voor de eerste keer voelen wat je eerder niet toeliet.

Rattenren van spiritualiteit

De eerste keer dat je besliste om te ontsnappen aan je gevoelens en jezelf te verlaten, zei je eigenlijk tegen jezelf dat je enkel aanwezig wilt zijn met je positieve gevoelens. Dus, ben je klaar voor de rattenren? De echte rattenren van spiritualiteit is dit: ‘Ik wil me beter voelen, want als ik me gelukkig voel ben ik eindelijk heel en kan ik met mezelf aanwezig zijn.‘ Dit is versie 101.

Maar versie 2.0 zegt: ‘Wacht… als ik heel wil zijn, wil ik Eenheid en dat is wat ik finaal wil.‘ En Eenheid – een reflectie van Universele Eenheid – is eenheid met het Zelf… Dus in plaats van me goed te voelen zodat ik eindelijk aanwezig kan zijn met mezelf, aangezien ik enkel positieve gevoelens wil, kies ik ervoor om volledig aanwezig te zijn met mijn gevoelens ook al voelt het slecht. Zo kan ik heel zijn in het hier en nu, onafhankelijk van mijn gevoelens. Dat is wat je van je ouders wenste.

Onvoorwaardelijke aanwezigheid

We wilden onvoorwaardelijke liefde van onze ouders, maar ze hielden enkel van ons als we ons goed voelden. Wie van onze ouders, eerlijk, bleven van ons houden als we negatieve emoties doormaakten? Veruit de meesten keurden onze negatieve emoties af. Dus wat als je voor het eerst in je leven degene bent, die bij jezelf blijft wat er ook gebeurt, onvoorwaardelijk? Dat is wat we van het Universum willen. Als we ons goed proberen te voelen zodat we eindelijk aanwezig kunnen zijn met onszelf en ons leven, doe je hetzelfde als je ouders en de maatschappij.

Het helpt om in de richting te gaan van je noden, zelfs als je andere mensen nodig hebt. Dit is vooruitgang voor de vele mensen die hun noden ontkennen. Iemand die zijn noden ontkent, heeft de nood om zich toe te laten te krijgen wat ze willen, zelfs als ze anderen nodig hebben. Dat is ‘Spiritualiteit 101‘. De volgende stap houdt in dat eens je noden zijn vervult, je beseft dat wat je ook krijgt van anderen het je nooit opvult omdat je het jezelf nooit hebt gegeven. Dus… versie 2.0 is geen eenzaam gevoel. In de plaats hiervan is het zelfbekrachtiging die je leidt tot het besef: “Oké, ik wil mezelf geven wat ik nodig heb en door dit extern te proberen lijkt het niet te lukken hoeveel ik ook krijg.” Op dat moment weet je dat je klaar bent om alles om te draaien en te zeggen: “Ik probeer mijn noden te vervullen via anderen, nu wil ik dat zelf doen.

De eerste stap is stoppen je goed te proberen voelen zodat anderen van je houden. Dus, wat betekent het om van jezelf te houden? Wat wilde je van je ouders? Jij wilde dat wanneer je huilde dat ze aanwezig waren voor je in plaats van het gevoel weg te wuiven, te ontkrachten, of te veranderen. Als ze het gevoel proberen te veranderen, proberen ze jou te veranderen. Terwijl je iemand wilde die volledig aanwezig was met jou en je leven.

Emotionele Vipassana

Dat is wat Boeddha deed toen hij onder de Bodhiboom zat. Het einde van lijden is Vipassana, maar het is emotionele Vipassana en niet mentale Vipassana. Dat we niet van onszelf wegrennen en volledig met onszelf aanwezig zijn, onvoorwaardelijk. Zonder onze gevoelens te willen veranderen.  Ik doe het niet omdat ik me beter wil voelen. Ik wil volledig met mezelf aanwezig zijn. Zelfs als ik me slecht voel, wil ik dit helemaal voelen. Het is het enige dat overblijft om te doen, omdat het de enige waarheid is, omdat dat alleen bestaat, omdat dat Nu is. We kunnen niet in het moment zijn tot we dit kunnen.

Het NU als uitweg tegenover
het NU als bijproduct van onvoorwaardelijke aanwezigheid

Ik vind het grappig als mensen anderen leren in het moment te zijn, aangezien dat niet mogelijk is en ze dit proberen om aan hun gevoelens te ontsnappen. Wat we leren is dat ultieme spiritualiteit authenticiteit inhoudt. Geluk komt niet eens in de buurt van authenticiteit. Eens je bij authenticiteit bent, ben je op deze zalige plek waar je volledig in het Nu bent. Maar je kan mensen er niet brengen, dit is belangrijk om te beseffen.

Als ik je zeg: “Kom naar het huidige moment – voel je gevoelens….” Wat doe ik dan? Ik leer je om aan jezelf te ontsnappen. Want wat is de reden dat we mensen leren om naar het huidige moment te komen? Zodat ze hun negatieve gevoelens niet hoeven te voelen. We zeggen hen: “Je gedachten vertellen je verhalen die je slecht doen voelen. Dus kom naar het huidige moment.” Maar zo ontsnap je aan jezelf. Terwijl jouw negatieve emoties je juist brengen naar het Nu. En je ontsnapt eraan via het zogezegde Nu.

Dus tot je jezelf toelaat alles te voelen – en daarmee bedoel ik echt alles, inclusief onderdrukte gevoelens uit je kindertijd, en onderdrukte herinneringen uit je verleden – zal je nooit in het moment zijn. En de reden is omdat iedereen aan posttraumatische stress lijdt. Maar dan ook iedereen. Zelfs al had je de beste ouders, toch lijd je aan PTSD. En het eigenaardige aan PTSD is dat het zich projecteert naar het Nu, waardoor je het Nu niet kan ervaren. Dat kan pas als je aanwezig bent met het onderdrukte aspect dat je PTSD heeft veroorzaakt. Ergens sluit je je af van jezelf en onderdruk je je gevoelens waardoor ze projecteren naar het Nu om te kunnen integreren. In het verleden was het te veel om te integreren en vluchtte je van jezelf. In het heden proberen je gevoelens zich te integreren.

Tenzij je de integratie toelaat zal je nooit het Nu ervaren. Dus we overhaasten mensen als we trachten hen naar het Nu te brengen. Het ‘Nu‘ is niet iets dat je kan ‘doen‘ maar iets dat wordt ongedaan gemaakt. Het ‘Nu‘ is het automatische bijproduct van jezelf niet te verlaten en niet aan jezelf te ontsnappen maar naar binnen te gaan bij jezelf in totaliteit, hoe lelijk of mooi het daar ook is.

Het Nu ervaar je automatisch. Tussenin het ervaren van je gevoelens en wat je eerder niet toeliet te voelen zijn er moment van vrede waarvan je het bestaan niet kende. Genoeg hiervan en je beëindigt ‘lijden‘.

Vertaling: Tine Driessen


Teal Swan is een spirituele leraar en auteur. Ze is geboren met buitenzintuiglijke mogelijkheden. Hierdoor werd ze als kind gemarteld over een periode van 13 jaar. Na haar ontsnapping en een jarenlang genezingsproces, heeft ze besloten om zich niet langer te verbergen. In plaats daarvan besloot ze om haar unieke perspectief met de wereld te delen. Ze hoopt dat haar boodschap jou raakt in je leven en de positieve verandering die jij zoekt vergemakkelijkt.

In 2019 werd de Nederlandse vertaling van haar boek Shadows before Dawn uitgebracht onder de naam Go Beyond. Teal vertelt haar levensverhaal en biedt een uitgebreide toolkit voor complete zelfliefde. Klik op het boek voor meer info en reviews.