Ik bedacht me dat energie vampirisme een goed onderwerp zou zijn vandaag. Dit is een parasitaire relatie waarbij de ene persoon zich voedt met de levenskracht energie, of prana, van een ander persoon. Iemand die zich voedt met de levenskracht van een ander en energie opslorpt, wordt vaak een psychische vampier genoemd.

Niemand kan je energie stelen

Maar ik stel vandaag een hoger perspectief voor: Dat het onmogelijk is om je energie weg te geven, en het onmogelijk is om energie af te nemen. Ik vertel waarom aan de hand van deze tekening.

Zoals we weten is Bron oneindige energie zonder grenzen, het is allesomvattend. Bron omvat ook stromen energie die we de ziel of de Hogere Zelf noemen. Deze zijn te vergelijken met stromen in de zee, de stroom is ook de zee, maar het is een uitdrukking van de zee. Deze zielen projecteren zich naar de fysische dimensie als een fysisch wezen.

tekening teal (2)

Bob kan enkel gevoed worden door energie vanuit zijn ziel of Hogere Zelf, net zoals jij enkel gevoed wordt door jouw ziel. De stroom van bewustzijn geeft je deze energie. Daarom is het onmogelijk om energie van iemand anders af te nemen of te laten afnemen. Wat er gebeurt, is dat iemand zich zo gedraagt dat als je hem waarneemt, je gedachten denkt die jouw energiestroom beperken. Hetzelfde omgekeerd. Bob voelt zich alsof we zijn energie opslorpen. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat hij door ons gedrag gedachten denkt die zijn energiestroom naar zijn fysische lichaam beperken. Daarom zegt hij: “Ik voel me uitgeput als ik bij je ben”. Maar dit heeft niets te maken met de ander. Zij doen hem niets aan. Zij zijn enkel een excuus voor Bob om zich slecht te voelen.

Dit kan ook met jou gebeuren. Als Bob iets doet waarna we ons uitgeput voelen. Dan denken we dat hij een psychische vampier is omdat hij zich zo gedraagt waardoor, als we naar hem kijken, we gedachten denken over hem die onze energiestroom verhinderen. De energiestroom geraakt niet in ons fysisch lichaam. Hierdoor krijgen we allerlei kwalen en symptomen van ziekte die het resultaat zijn van onze beperkte energiestroom.

Wat zijn psychische vampieren?

Psychische vampieren denken dat het universum eindig is. Ze denken dat het onmogelijk is de liefde te ontvangen waar ze naar wensen. Ze wantrouwen hun capaciteit om hun eigen noden te vervullen en daarom denken ze dat ze hun noden enkel kunnen vervullen door iets van anderen af te nemen. Hun gedachten verminderen hun vitaliteit dus bevinden ze zich in een toestand van constante wanhoop en zwakte. Ze zijn zich niet bewust van de enorme bron van hun eigen ziel. Daarom werden ze sinds lang, spiritueel zwak beschouwd. Maar spiritueel zwak zijn is onmogelijk, je kan enkel onwetend zijn over de kracht van je ziel. Zoals uitgehongerde mensen voedsel stelen, stelen zij energie. Maar we zagen in het vorige voorbeeld dat je geen energie kan stelen. Ze gedragen zich zo, dat je gedachten denkt die jouw energiestroom beperken. Dit maakt hen niet kwaadaardig, ze doen dit vaak niet eens met opzet. Ze zijn wanhopige slachtoffers van hun eigen geest.

Kenmerken van slachtoffers

Al kan dit moeilijk zijn, toch moet ik je iets vertellen over de slachtoffers van vampirisme. We leven in een fysische realiteit dat een spiegelbeeld vormt. Het schikt zich naar de wet van aantrekking die stelt dat enkel gelijke vibraties mogelijk zijn in dezelfde realiteit. Dus hoe kunnen de prooi en het roofdier dezelfde ruimte delen? Het zijn toch tegengestelde vibraties? Niet precies, zelfs helemaal niet! Ze zijn gelijke vibraties: het slachtoffer heeft dezelfde vibratie als de vampier. Het slachtoffer denkt ook gedachten die zijn vitaliteit verminderen, waardoor zij ook in een toestand van wanhoop en zwakte leven. Ze zijn zich onbewust van de enorme bron van hun ziel en worden dus ook als spiritueel zwak beschouwd. Ze zijn op zijn minst tijdelijk emotioneel en spiritueel zwak.

Zoals uitgehongerde mensen voedsel stelen, stelen zij twee zaken:

 1. Het eerste is medelijden. Medelijden voelt als liefde aan voor constante slachtoffers. Het moedigt mensen aan voor ons te zorgen, omdat we denken niet voor onszelf te kunnen zorgen.
 2. Maar er is nog iets dat slachtoffers van psychisch vampirisme stelen uit wanhoop, namelijk het gevoel ‘goed’ te zijn. Als we omgaan met de ‘slechte’, spelen we automatisch de ‘goede’. We vinden onszelf niet goed tenzij we denken dat iemand slechter is dan wij. Hierdoor raken we verslaafd aan psychische vampieren, we blijven met hen omgaan omdat ze ons zelfbeeld dienen.

 

Hoe weet je dat je met een energievampier te maken hebt?

Als je in contact komt met een psychisch vampier zal je je uitgeput en verward beginnen voelen. Je bent humeurig en kan je zelfs depressief voelen. Je energie geraakt uitgeput en je weet niet wat je is overkomen. Net als in de oude verhalen van bloedzuigende vampieren. Als ze toeslaan weet je meestal niet eens waarom je je zo slecht voelt. Dit komt omdat je niet weet wie in je omgeving ervoor heeft gezorgd dat je je zo voelt.

Kenmerken van psychische vampieren.

Hier volgt een korte lijst van de belangrijkste kenmerken van een psychische vampier. Om een echte psychische vampier te zijn, moet je voldoen aan meerdere kenmerken.

 1. De psychische vampier leeft in een sfeer van zelf-onwetendheid. We zijn allen op weg naar zelfontdekking, dus zijn we tot op bepaalde hoogte nog relatief onbewust van onszelf. Maar de psychische vampier legt minder de nadruk op zelfbewustzijn en meer op overleving. En overleving betekent zich voeden met anderen. Zolang ze hun energie krijgen van anderen zijn ze minder gemotiveerd om zichzelf te helen en zelfbewust te worden. Dit is moeilijk in te zien omdat ze vaak omgaan met mensen die wel op zoek zijn naar zichzelf.

 2. Ze verkiezen spirituele kringen en helende therapieën. Ik leg uit waarom. Over het algemeen zijn spirituele mensen het meest open naar anderen toe. Hun verweer is laag en ze vergeven makkelijk. En velen op het spirituele pad kiezen hier niet vaak voor uit plezier. Maar op basis van hun eigen lijden. Velen bevinden zich hier omdat ze zich het slachtoffer voelen of in hun verleden slachtoffer waren. Daarom zoeken we in spirituele kringen manieren om de huidige slachtoffervibraties te helen. Als je jezelf omringt met goedgelovige mensen die hun verantwoordelijkheid opnemen voor hun gedrag, is het makkelijk om ongemerkt anderen te laten meeleven met onze pijn wanneer we hen pijn doen zonder door hen uitgesloten te worden. Met andere woorden: als ik een vleermuis was en ik weet dat er een geweldloze koe in het veld staat, zou ik deze koe verkiezen om mij te voeden. Waarom? Omdat ik weet dat hij mij niet zal wegjagen met zijn staart. Dit terwijl de gemiddelde koe, die niet spiritueel en geweldloos is, er niet aan zal twijfelen om mij weg te jagen.

 3. Ze voeden zich met negatieve aandacht. Ze zorgen met opzet voor problemen en onnodige interpersoonlijke spanningen zodat alle ogen op hen gericht zijn. Ze zoeken onophoudelijk ruzie waardoor je de indruk krijgt dat je steeds weer terug van nul begint, hoeveel je hen ook probeert te helpen of relatieproblemen oplost. Dit komt omdat ze niet willen genezen. Ze willen enkel aandacht wanneer ze voor problemen zorgen. Ze worden niet beter, hoe vaak ze ook zeggen beter te willen worden, omdat dat niet hun prioriteit is.

 4. Ze zijn misleidend. Hun favoriete manier om vriendschappen te sluiten is door mensen tegen elkaar op te zetten. Ze staan erom bekend kanten te kiezen, tegen elkaar uit te spelen en mensen tegen elkaar op te zetten, omdat ze zich kunnen voeden met de energie van degene die aan hun kant staat. In plaats van mensen eerlijk met elkaar op het emotionele slagveld te laten discussiëren, slaan ze onverwachts, zonder aanleiding, toe. Ze slaan toe op je zwakste moment zodat wanneer jij je het zwakste voelt zij zich sterk kunnen voelen, en hun zelfbeeld kan stijgen.

 5. Je voelt je uitgeput op een negatieve, onbevredigende manier als je aan deze persoon denkt. Ik benadruk hierbij de negatieve, onbevredigende wijze omdat je bij schaduwwerk of een ander proces je je ook uitgeput kan voelen, maar dan op een geaarde, bevredigende manier. Dit voelt aangenaam. Maar als je je uitgeput voelt op een onbevredigende manier bij deze persoon, is de kans groot dat je tijd doorbrengt met een psychische vampier.

 6. Schuldgevoel is hun favoriete wapen. Hierdoor voelen ze zich niet enkel krachtig en in hun recht, maar dit vernedert mensen, laat ze verontschuldigen en een gebaar van waardering en goedkeuring uitdrukken, waardoor ze worden gedwongen hun energie af te staan.

 7. Alles wat je zegt wordt later tegen je gebruikt. Wat je zegt is niet veilig bij hen. Ze verdraaien de waarheid. Ze gebruiken delen van jouw woorden om hun standpunt te verdedigen. Vooral wat je zei toen je je kwetsbaar opstelde.

 8. Psychische vampieren vertrouwen niemand, ze leven in een toestand van voortdurende paranoia. Velen zijn enorm perfectionistisch en streven naar uiterlijk vertoon. Maar hoe beter ze hierin slagen, hoe betekenislozer en somberder hun interne wereld wordt.

 9. Ze onderdrukken hun gevoelens wat kan leiden tot gevaarlijke relaties. Ze willen iets voelen, maar dit lukt niet, waardoor ze deelnemen aan extreem gedrag om toch maar iets te kunnen voelen. Dit kan gaan van simpele adrenaline sporten, tot complexe zaken als seriële verkrachting of moord.

 10. Ze zijn zo erg bezig met gelijk hebben en winnen omdat gelijk hebben voor hen betekent dat ze goed zijn. Daarom zoeken ze ruzie, weigeren ze te verliezen en is er geen eensgezindheid mogelijk. De enige manier waarop ze kunnen bewijzen goed en waardig te zijn aan zichzelf, is door gelijk te hebben en zoveel mogelijk te winnen.

 11. Velen dissociëren en verlaten hun lichaam onbewust doorheen de dag.

 12. Ze leven in existentiële angst. Ze denken dat iedereen aan hun energie vreet, dus compenseren ze door energie van anderen af te nemen.

 13. Ze identificeren zich als slachtoffer in zulke mate dat ze hulpeloos lijken en je al snel de rol van redder opneemt. Alleen willen ze niet gered worden. Jij zal enkel uitgeput worden in je rol van redder.

 14. Ze zijn ofwel constante martelaars of narcisten. Als ze martelaars zijn, willen ze iets lief voor jou doen, maar als je toestemt, voelen ze zich gebruikt. Nadat ze zich opofferen voelen ze afkeer, ook al werden ze hier niet om gevraagd. Ze houden van medelijden. Zo denken ze ‘goed’ te zijn. Als ze narcisten zijn zullen ze met opzet vermijden iets lief te doen omdat ze denken dat ze dan niet genoeg energie meer overhouden voor zichzelf. Ze zijn gierig. Ze nemen van anderen en pleiten voor hun recht zelfgenoegzaam te zijn.

 15. Velen hebben de kunst van passieve agressie geperfectioneerd, waaraan afkeer ten grondslag ligt. Ze vragen om hulp, maar kunnen je hulp niet gebruiken. Jouw onvermogen te helpen, laat hen toe zich bekwamer te voelen. Ze verwijten je zodat je handelt op een manier waardoor ze zich geliefd voelen. Ze zetten een soort val waarbij ze terugtrekken zodat jij naar hen moet toekomen. Een typisch voorbeeld hiervan is dat ze heel de tijd dreigen te vertrekken maar dat nooit doen, omdat ze eigenlijk niet willen weggaan. Ze willen dat jij naar hen toe blijft komen en zegt “nee, nee, ga niet weg, we willen dat je blijft”, omdat ze zich op deze manier geliefd voelen.

Waarom heb je te maken met een energievampier?

Als je te maken hebt met een psychische vampier betekent dit dat je slachtoffervibraties hebt. Een aantal van je geloven beperken je toegang tot jouw persoonlijke kracht. Psychische vampieren worden vooral aangetrokken tot mensen die geen grenzen hebben. Maar begrijp me niet verkeerd, over grenzen zal ik binnenkort een video maken. Grenzen zijn geen muren tussen onszelf en anderen. Grenzen zijn er om onze persoonlijke identiteit te bewaren. Het betekent dat we een vast idee hebben van onze identiteit en wat geluk betekent voor ons als individu. We zijn gewijd bij te dragen aan ons geluk. Wie van ons geen goede grenzen heeft, door een beperkte toewijding aan ons persoonlijk idee van identiteit en geluk, kan niet nee zeggen tegen anderen, omdat we hierdoor denken ‘slecht’ te zijn. Hierdoor zijn we toegankelijk voor anderen om gebruikt te worden. Anderen gedragen zich dan op een manier waardoor zij een beter zelfbeeld krijgen en wij een slechter.

Jezelf beschermen tegen een energievampier werkt niet

Het probleem is dat we traditioneel denken dat we ons moeten beschermen tegen psychische vampieren. Maar vandaag wil ik je vertellen dat als je jezelf wilt beschermen, je het tegengestelde bereikt. Dit komt omdat als je denkt beschermd te moeten worden tegen iemand, je ervoor zorgt dat je effectief bescherming nodig hebt! Met andere woorden geloven we een slachtoffer te zijn als we denken bescherming te willen. Beveiligingstechnieken beschermen je niet tegen een energievampier. Dus kan je jezelf afvragen: “Hoe komt het dan dat als sommigen een bol van wit licht visualiseren, dat soms wel werkt?” Dit komt niet omdat ze denken zich te beschermen, maar omdat het visualiseren van de bol van wit licht ervoor zorgt dat ze zich gesterkt voelen en hierdoor weerstand loslaten voor het idee dat een psychische vampier met hen de ruimte kan delen. De mentaal gecreëerde bol van wit licht op zichzelf zorgt niet voor bescherming tegen een persoon. Het zorgt ervoor dat wij onze frequentie in zulke mate verhogen dat we niet gebruikt kunnen worden door een psychische vampier. Maar er bestaan betere manieren.

Ben jij een energievampier?

Als je zelf een psychische vampier bent, komt je er al snel achter dat je het niet leuk vindt hoe mensen met je omgaan. Ze behandelen je niet goed en je geraakt je vrienden kwijt. Je kan enkel hopen op een tijdelijke verbinding die je al snel verliest omdat de ander zich door jou uitgeput voelt waardoor ze afstand van je nemen. Er is moed voor nodig jezelf oprecht te bekijken en toe te geven dat je een energievampier bent. Het is alsof je toegeeft dat je verslaafd bent. Maar het vormt de eerste stap naar herstel. Dan kan je jezelf op het gedrag betrappen. Ervoor kiezen iets anders te doen of je eigen behoeften te vervullen en anderen te behandelen zoals jij dat ook van hen wenst.

Hoe geraken we van psychische vampieren af?

Dus hoe geraken we van psychische vampieren af? Je ontneemt hen hun bron van energie. Ze voeden zich met jouw zwakte. Dus als deze er niet meer is, kunnen ze zich niet meer voeden. Angst is de gemeenschappelijke basis tussen slachtoffers en psychische vampieren.

Wat zijn de angsten van energievampieren?

Hier volgt een lijst van zaken waar psychische vampieren schrik voor hebben en wat hen motiveert slachtoffers te zoeken.

 • achtergelaten worden
 • verraad
 • een slecht zelfbeeld
 • foltering
 • het onvermogen aan pijn te ontsnappen
 • machteloos of kwetsbaar zijn
 • tekort komen, niet genoeg hebben, liefde ontzegd worden, afwijzing
 • verlies van persoonlijke identiteit, schending van grenzen, gecontroleerd worden
 • afhankelijkheid
 • imperfectie

Tips voor zowel slachtoffers als energievampieren

Nu zal ik je een aantal tips geven om vibrationeel overeen te komen met wat je wilt in plaats van met een psychische vampier. En geloof het of niet, deze tips gelden zowel voor het psychische roofdier als het slachtoffer. Herinner het universele principe: Het is niet mogelijk energie door iemand te laten wegnemen of af te nemen van een ander. Je kan je enkel zo gedragen dat iemand anders gedachten denkt die de energiestroom vanuit zijn hoger bewustzijn beperken. Het is alsof je ervoor zorgt dat de ander de waterslang dichtknijpt zodat er geen water kan stromen.

 1. Ontwikkel authenticiteit. Laat je toe op zoek te gaan naar jezelf en de waarheid dat wie je bent is wie je wilt zijn. Hoe meer je je hiernaar gedraagt, hoe meer je wordt wie je bent. Authenticiteit is enorm belangrijk als we het hebben over psychische vampieren, aangezien zij zich voeden met ons laag zelfbeeld.

 2. Ontwikkel zelfstandigheid. Ontwikkel een gezonde manier om je behoeften te vervullen of een relatie te hebben met anderen die symbiotisch is, in plaats van parasitair. Wederzijds afhankelijke relaties zijn de basis van psychisch vampirisme. En de enige manier om zulke relaties te vermijden, is door innerlijk sterk te worden, ons bekwaam te voelen.

 3. Leer om jezelf te verzorgen, van jezelf te houden en je eigen behoeften te vervullen. Zowel de vampier als het slachtoffer zijn hier niet zo goed in. Maar hoe meer je doet wat nodig is om van jezelf te houden, hoe minder je anderen nodig hebt om jouw behoeften te vervullen. Wijd je toe aan je leven en je fysische lichaam. Dit kan vanzelfsprekend lijken, maar het is niet omdat je leeft dat je toegewijd bent aan je leven. Alleen wanneer we ons toeleggen op ons leven en onszelf, kunnen we de nodige veranderingen maken om vampirisme uit te sluiten.

 4. Ontwikkel zelfvertrouwen. Je kan jezelf echt vertrouwen. Je intern geleidingssysteem kan nooit worden beschadigd door iets of iemand. En als je iemand wantrouwt, betekent dit dat je jezelf wantrouwt. Omdat je denkt niet te kunnen bepalen wat goed is voor jou. Onderscheiden wie goed is voor jou of van iemand die slecht is voor jou. Het betekent ook dat je denkt dat je jezelf niet goed kan laten voelen. Dit is vooral het geval voor de psychische vampier. Maar het is ook zo voor slachtoffers, we denken dat we niet kunnen doen wat er voor nodig is om ons veilig of gelukkig te voelen. Maar de vampier neemt van anderen en zorgt ervoor dat anderen zich zo gedragen dat zij zich goed voelen, aangezien ze zichzelf niet bekwaam voelen.

 5. Leer om nuances te zien en te accepteren, alsook ingewikkelde en grijze zones. Wie vast zit in de rol van vampier en slachtoffer, heeft het ontzettend moeilijk de wereld te zien zoals het echt is. We zien alles zwart-wit, een wereld van schurken en helden, boosdoeners en slachtoffers. Ons wereldbeeld geeft het gevoel dat we in een gevaarlijke wereld leven, een wereld die ons niet goed helpt waardoor we neigen kanten te kiezen en niet begrijpen dat we beiden zijn.

 6. Onderzoek het gedrag dat je wilt ontvangen van anderen. Wil je gestreeld worden? Wil je dat ernaar je geluisterd wordt? Als je gedrag ziet dat je wilt ontvangen, vertoon dit gedrag dan ook naar anderen toe. Hierdoor zal je vibratie overeenkomen met het ontvangen van dit gedrag. Alles wat je denkt of doet dat je gesterkt doet voelen zorgt ervoor dat je vibrationeel niet meer kan overeenkomen met een psychische vampier.

Het moment van de waarheid

Nu het moment van de waarheid. Hoe minder angstig je denken is, hoe minder angstige gevoelens en dit maakt dat je vibratie te hoog is voor eender welke zijde van de relatie dat vampirisme inhoudt. En als we eerlijk zijn met onszelf, zijn we allemaal een beetje psychische vampier.

Ik wens je een goede week! 🙂


Teal Swan is een spirituele leraar en auteur. Ze is geboren met buitenzintuiglijke mogelijkheden. Hierdoor werd ze als kind gemarteld over een periode van 13 jaar. Na haar ontsnapping en een jarenlang genezingsproces, heeft ze besloten om zich niet langer te verbergen. In plaats daarvan besloot ze om haar unieke perspectief met de wereld te delen. Ze hoopt dat haar boodschap jou raakt in je leven en de positieve verandering die jij zoekt vergemakkelijkt.

In 2019 werd de Nederlandse vertaling van haar boek Shadows before Dawn uitgebracht onder de naam Go Beyond. Teal vertelt haar levensverhaal en biedt een uitgebreide toolkit voor complete zelfliefde. Klik op het boek voor meer info en reviews.