Hallo jij daar.

Duizenden jaren geleden, was Siddharta Gautama – later bekend als de Boeddha – een waarheid over het universum op het spoor. Deze waarheid had betrekking op het gevaar van extremen.

Toen hij deze waarheid vond, leidde hij een leven vol extremen. Hij had zijn leven gewijd aan ascese (reinheid). Door deze levenshouding was hij zo uitgemergeld geraakt, dat wanneer hij de ene hand op zijn rug plaatste en de andere op zijn buik, hij kon voelen dat zijn handen elkaar raakten. Tijdens deze spirituele praktijk, ving hij op hoe een leerkracht zijn leerling onderwees over het stemmen van een instrument. Dit veranderde zijn wereld ingrijpend. Hij hoorde de leerkracht zeggen:

“Als de snaren op een instrument te hard spannen, zal het instrument niet harmonieus klinken. Als de snaren te los zitten, kan het instrument geen muziek maken. Alleen de middenweg, niet te strak en niet te los, zorgt voor harmonieuze muziek.”

Dit perspectief veranderde alles voor de Boeddha. Met dit inzicht, ontwikkelde hij een volledig nieuwe spirituele praktijk, onder de naam “De Middenweg“. Je kan gerust zeggen dat de middenweg, het creëren van evenwicht is, door te matigen.

De Middenweg

Maar als je het woord “matigen” even tegen jezelf zegt, voel je dat er een zekere beperking inherent is aan het idee van matigen. Je zou evenwicht bereiken door iets weg te nemen of door te beperken, zodat je er niet te veel van krijgt. Maar voor mij als spirituele leerkracht, zie ik beperking of matiging als een directe aanval op expansie. Het vinden van evenwicht in je leven door te matigen is een moeilijke taak en het vertraagt expansie. Het zorgt ervoor dat mensen zich temperen. Bijvoorbeeld, als ik evenwicht wil vinden tussen werk en ontspanning in mijn leven, moet ik minder werken. De traditionele praktijk van de middenweg volgen voelt vaak aan alsof je jezelf afremt.

EN Bewustzijn

Een paar maanden geleden, had ik het genoegen een getalenteerde somatische therapeut te ontmoeten, genaamd Diane St. John. Tijdens het gesprek, legde ze een belangrijke stap in de emotionele ontwikkeling uit, namelijk het leren van wat zij “En bewustzijn” noemt. In essentie, is dit een manier van denken waarbij je ruimte kan bieden aan extremen.

Bijvoorbeeld, als ik een nieuwe job heb, ben ik bang en onzeker maar tegelijk enthousiast en bereid om eraan te beginnen. Als ik niet bekwaam ben om te gaan met deze tegenstelling, wil ik maar al te graag één van de twee uitersten kiezen. Het is verwarrend. Ik wil overhaaste beslissingen nemen om af te zijn van het wanhopige gevoel heen en weer geslingerd te worden tussen uitersten.

Het gesprek met mevrouw St. John, zette me tot denken over “En bewustzijn” in het algemeen. In de ruime zin. Niet enkel op het vlak van emotionele aspecten, maar extremen in het algemeen. Ik dacht na hoe dit van toepassing is op de middenweg. Ik zag hoe het gevoel verscheurd te zijn tussen extremen voelt alsof je verder wordt uitgestrekt dan je limieten toelaten.

Hoe is EN Bewustzijn van toepassing op de Middenweg?

Regelmatig tijdens het proces van expansie, voelen we ons uitrekken. Dus stel dat als we moeten kiezen tussen extremen, we in plaats hiervan uitgenodigd worden tot expansie.

Waartoe leidt deze expansie?

Ik ben ervan overtuigd dat “En bewustzijn” in feite de plaatsvervanger is van de praktijk van de middenweg. In plaats van te matigen, is het een pad van expansie. In plaats van zoeken naar evenwicht door te beperken, is evenwicht het natuurlijke resultaat van jezelf uitstrekken tot je in staat bent ruimte te bieden aan twee tegenstellingen of extremen.

Dit maakt tegenstellingen complementair.

Extremen overstijgen

Maar door meditatie over het concept van “En bewustzijn” kwam ik tot het veelbelovend inzicht dat als we breed genoeg verruimen tot we plaats bieden aan twee extreme aspecten in ons, dat we ons niet langer identificeren met beide. Dit betekent dat we letterlijk de praktijk van niet-hechten belichamen. We zijn geen van de extremen, want we zijn beide extremen. En als je voldoende vrij bent om ruimte te bieden aan twee extremen, ben je de verbindende factor. Met andere woorden, door ruimte te bieden aan extremen in plaats van ons te laten verscheuren door extremen, leidt dit tot een toestand van integratie of heelheid in ons.

Nu, voor je woedend denkt dat Teal zojuist de spirituele leringen van een grootmeester in vraag stelde, overweeg de mogelijkheid dat Boeddha dit vanaf het begin in gedachten had dat het mogelijk is in een houding van niet-hechten te leven ten aanzien van elk extreem. Midden betekent oprecht, objectief, neutraal of centraal. Deze mentaliteit bereik je door “En bewustzijn” te ontwikkelen. Bijvoorbeeld, van je leven kan je zeggen dat je zowel leeft en sterft elke dag dus leef noch sterf je.

EN Bewustzijn in de praktijk

Waar komt dit op neer?

Als je geslingerd wordt tussen twee extremen, in zulke mate dat je wilt kiezen tussen de uitersten of een compromis zoekt, stel ik voor in plaats hiervan “En bewustzijn” te beoefenen. In plaats van te matigen en extremen te verzachten om controle te krijgen over de situatie, beeld je in dat je verruimt tot je ruimte biedt aan beide extremen. En vraag jezelf af:

“Moest ik ruimte kunnen bieden aan beide extremen en deze belichamen en mij niet hechten aan deze extremen wat zou ik dan denken, doen of zeggen?”

Traditioneel gezien is de middenweg een pad waarbij je evenwicht zoekt door te matigen. Maar wat als evenwicht het natuurlijke resultaat is van expansie in zulke mate dat je ruimte kan bieden aan twee extremen?

Ik wens je een goede week.


Teal Swan is een spirituele leraar en auteur. Ze is geboren met buitenzintuiglijke mogelijkheden. Hierdoor werd ze als kind gemarteld over een periode van 13 jaar. Na haar ontsnapping en een jarenlang genezingsproces, heeft ze besloten om zich niet langer te verbergen. In plaats daarvan besloot ze om haar unieke perspectief met de wereld te delen. Ze hoopt dat haar boodschap jou raakt in je leven en de positieve verandering die jij zoekt vergemakkelijkt.

In 2019 werd de Nederlandse vertaling van haar boek Shadows before Dawn uitgebracht onder de naam Go Beyond. Teal vertelt haar levensverhaal en biedt een uitgebreide toolkit voor complete zelfliefde. Klik op het boek voor meer info en reviews.