Haat. We zien het overal in de wereld vandaag. Het is een interne toestand die leidt tot vooroordelen, genocide en oorlog. Haat is in wezen een emotionele toestand van diepe en intense afkeer, aversie of zelfs vijandigheid naar iets of iemand toe. Het is misschien de meest extreme vorm  van vibratie-weerstand tegen iets. Het is weerstand in zulke mate dat men wenst datgene te vernietigen, dat wordt waargenomen als de oorzaak van het ongeluk in hen.

Wat veroorzaakt haat?

Haat wordt veroorzaakt door de perceptie van een dreiging. Wat is een dreiging? Een dreiging ontstaat als je ervaart dat je iets dierbaars kan verliezen. Een dreiging is iets dat gevaar of schade kan veroorzaken. Met andere woorden, het is iets dat je kan pijn doen. Wanneer een persoon zich in de aanwezigheid van een dreiging voelt, ontstaat er angst en deze angst slaat al snel om in woede, wat een toestand is van verdediging. Je kunt denken aan woede en afkeer als een poging om grenzen intact te houden, om veilig te blijven. De persoon probeert de dreiging weg te duwen of tegen te gaan.

Haat is het menselijke ego dat in de verdediging gaat.

Als we merken dat we iets haten, moeten we ons afvragen:

  • Welke dreiging vormt dit voor mij?

  • Hoe doet het me pijn?

  • Waar ben ik bang voor?

Bijvoorbeeld. Een vrouw kan haat voelen voor een andere mooie vrouw en bij reflectie vindt ze misschien dat zij een bedreiging vormt voor haar gevoel van eigenwaarde, haar zelfbeeld.

Of bijvoorbeeld. Een man kan haat voelen voor een man die flirt met zijn vriendin. Maar bij diepere reflectie vindt hij dat het komt omdat deze man een bedreiging vormt voor zijn gevoel van veiligheid en verbondenheid binnen zijn relatie.

Of een groep mensen voelt misschien haat voor een andere groep mensen, door een verschil in religieuze opvattingen. Bij diepere reflectie komt één van de religieuze groepen er misschien achter dat de haat komt door wat ze geloven over elkaar. Ze denken dat de andere groep slecht of kwaadaardig is. En hun overtuigingen over de ander maken dat ze een bedreiging lijken voor het leven op aarde, een bedreiging voor geluk.

Hoe veiliger we ons voelen,
hoe minder we haten.

Het probleem is dat de haat kan groeien. In wezen, gaat het zo: We nemen eerst een dreiging waar. Onze reactie op de dreiging is om het weg te duwen, dus beginnen we haat te voelen. En omdat we erop gefocust zijn  met een houding van haat, alsof het een dreiging is, wat gebeurt er dan in een ‘wet van aantrekking’ gebaseerd universum? We ervaren meer bewijs  dat het een dreiging is. Dit maakt ons bang  en zorgt voor meer haat. Waardoor we meer bewijs manifesteren van gevaar, waardoor we meer haten. En ga zo maar door tot we uiteindelijk zoveel haat dragen dat we niets kunnen doen buiten het andere proberen te vernietigen.

Sommigen bevinden zich vaker aan de ontvangende kant van haat. Ik ben één van die voorbeelden. Dit is zeker het geval als we opgegroeid zijn in een toestand die ons bracht tot schaamte. Dat betekent dat in onze kindertijd, we het geloof hebben geërfd van onze opvoeders dat er iets slecht of verkeerd is aan ons. Wij zijn een perfecte vibrationele match met mensen die precies hetzelfde denken over ons. Wij hebben de neiging  deze haat persoonlijk te nemen. De haat die wij ontvangen, laten wij betekenen dat er iets slechts aan ons is. Dit zorgt voor zelfhaat en een gebrek aan zelfvertrouwen. Maar we moeten inzien dat de haat niet bestaat omdat we slecht zijn. Het is er zelfs niet omdat ze gelijk hebben. Haat bestaat omdat de ander ons ziet als een bedreiging voor iets wat ze dierbaar is en dus aan gehecht zijn.

Dus we moeten ons afvragen:

“Welke dreiging lijk ik voor hen te vormen?”

Bijvoorbeeld: we ontdekken dat iemand denkt dat we hun fysieke veiligheid bedreigen, of hun welzijn of hun relatie bedreigen, of hun wereldbeeld, of hun overtuigingen die hen veilig houden, of dat we hun gevoel van eigenwaarde bedreigen.

Compassie

Het is veel makkelijker om ons beter te voelen  tegenover iemand die ons haat, als we compassie kunnen ontwikkelen. Ik realiseer me echter dat dit moeilijk kan zijn. Compassie hebben voor iemand die ons haat en potentieel actief je leven wilt vernietigen, is heel moeilijk. Maar vergeet niet dat je hen niet zomaar hun gang laat gaan en je laat haten of pijn doen. Wat je hier wilt doen, is je beter voelen en natuurlijk, wanneer iemand je begint te haten, zie jij hen ook als een bedreiging. Dus één van de beste manieren om de vicieuze cirkel te doorbreken is om je te concentreren op de pijn die hun haat veroorzaakt. Waar is die angst en het kleine bange kind die er volledig van overtuigd is dat je een bedreiging voor hen vormt.

Met andere woorden, we hoeven onszelf niet zo krachtig te verdedigen want het gaat niet echt over ons, het gaat erom dat iets wat met ons te maken heeft, hen bedreigd doet voelen. Misschien kunnen we hen zelfs helpen zich minder bedreigd te voelen. Als het gaat om haat, ongeacht of wij hen haten of zij ons, moeten we steeds de angst en pijn aanpakken onder de haat. We zoeken toegang tot de kwetsbaarheid.

Dus als je haat tegenkomt, wil ik dat je drie dingen doet.

1. Stel de dreiging in vraag.

Dit betekent dat je aandacht geeft aan de dreiging die deze persoon lijkt te vormen of welke dreiging ze denken dat jij vormt. Je moet eerst heel bewust worden van wat de dreiging is en je moet het in vraag stellen.

  • Is dit werkelijk een bedreiging?
  • Is dat echt een bedreiging die ze vormen naar mij toe?
  • Is het echt een bedreiging die ik vorm voor hen?

2.Verken je negatieve hechting aan de inhoud van de schijnbare dreiging.

Natuurlijk, als we iemand haten of als zij ons haten, betekent dit dat we iets dierbaar willen verdedigen. Dit is een perfecte kans voor diegenen onder ons in de spirituele praktijk, om onze mate van hechting in vraag te stellen. Kennelijk heb ik mij zo sterk geïdentificeerd met dit ding, dat het mij pijn doet. Zoek niet-reactieve strategieën om de mogelijke dreiging te verminderen zonder de ander te schaden.

Bijvoorbeeld. Stel dat iemand een bedreiging vormt voor mijn gevoel van eigenwaarde. Hoe kan ik de pijn van die bedreiging verminderen, zonder hen pijn te doen?

3.Verhoog je gevoel van veiligheid en integriteit.

Het is duidelijk dat je iets verdedigt waarvan je denkt dat je het gaat verliezen door de persoon die jij haat of die jou haat. Dus wat ik wil dat je doet, is denken aan iets dat ervoor zorgt dat je je beter voelt over deze situatie, over hetgeen dat ze bedreigen. Alle positieve aandacht voor deze situatie zal het gevoel van dreiging verminderen. Hierdoor zal je steeds minder haten.

Haat gaat er eigenlijk om dat we ons machteloos voelen tegenover onze gevoelens. Hoe komt het dat we datgene dat ze bedreigen niet willen verliezen? Dit komt omdat we ons dan slecht zouden voelen. Dus gaat haat over het feit dat we ons machteloos voelen tegenover onze negatieve gevoelens. Dus, wat kan je hier aan doen? Bewijs jezelf dat je niet machteloos staat tegenover je gevoelens. Alle focus of actie die je neemt die je beter of veiliger doet voelen ten opzichte van wat je denkt te verliezen zal ervoor zorgen dat je je beter voelt. Als we haten, voelen we ons slecht en denken we ons niet goed te kunnen voelen zolang de waargenomen oorzaak, de dreiging, blijft bestaan. Het loslaten van de focus op dingen die ervoor zorgen dat we ons slecht voelen en het plaatsen van onze focus op dingen die ervoor zorgen dat we ons goed voelen, helpt in te zien dat we bewust kunnen veranderen hoe we ons voelen. Deze zelfbekrachtiging helpt in te zien dat we niet overgeleverd zijn aan de wereld en dus voelen we ons minder bedreigd en dus haten we hen niet meer. Bijvoorbeeld.

Een voorbeeld

Laten we zeggen dat je haat voelt voor de ex van je vriendje.

Als je jezelf de vraag stelt: Welke bedreiging vormt dit voor mij? Kan je komen op een antwoord als: Ze vormt echt een bedreiging voor de verbinding  die ik voel met mijn vriendje. Ik voel me dat als zij in beeld komt dat ik mijn verbinding met hem ga verliezen.

  1. Ten eerste, stel je de dreiging in vraag. Is ze echt een bedreiging voor de verbinding met je vriendje? Zo ja, hoe? Je kan hiervoor Byron Katie’s proces genaamd ‘The Work’ gebruiken.
  2. Dan kan je de hechting aan de verbinding met je vriendje onderzoeken. Deze hechting is pijnlijk en dus negatief. Want wat je echt wilt is een man die jou kiest en die je genoeg wilt dat je deze verbondenheid niet hoeft te verdienen. Dus kan het zelfs beter zijn om deze verbondenheid te testen, zodat je zijn ware aard kan zien of echte veiligheid in zijn verbinding met jou kan ontwikkelen. Vervolgens kan je actie ondernemen om een gevoelig, open en eerlijk gesprek met je vriendje te hebben over de dreiging die zijn ex lijkt te vormen voor je relatie.
  3. Dan, als je verder wilt gaan, kan je positieve aandacht geven. Hoe is je verbinding veilig met dit vriendje? Hoe kun je er zeker van zijn dat de relatie in stand blijft, ongeacht of de ex in het spel is?

Deze wereld functioneert als een spiegel, dit betekent dat als we haat willen beëindigen in de wereld, we het eerst moeten beëindigen binnen onszelf. Dus moeten we het aspect van onszelf onderzoeken dat haat.

Maar ik zal je een tip geven. Het aspect van je dat haat is niet kwaadaardig of slecht. Dat aspect is een klein huilend kind dat zich machteloos voelt in de wereld, machteloos voor zijn gevoelens. Dat kind in jou heeft aandacht nodig. En als ik ‘kind’ zeg, wil ik niet dat je denkt dat een kind minder ontwikkeld of minder spiritueel verlicht is dan een volwassene, want we doen dit maar al te graag. Wij houden van de uitspraak: “Oh, mijn innerlijk kind is zwakker en minderwaardig aan mijn volwassen zelf”. Dat is niet hoe het innerlijke kind werkt.

Je innerlijk kind is een aspect van jou met veel pijn. En het heeft je bewuste aandacht nodig. Het heeft je nodig om te weten waar het bang voor is. En je innerlijke kind heeft hulp nodig om zich beter te voelen over zijn angsten. Dit kleine kind is doodsbang en reageert hierop door weg te duwen waar het denkt bang voor te zijn. We hebben liefde en mededogen nodig  voor het aspect dat zich bedreigd voelt en hiermee creëren we meer veiligheid voor onszelf wat op zijn beurt de haat vermindert.

Erken jij je haat?

Voordat ik verder ga, moet ik zeggen dat in het spirituele gebied, haat een beetje zoals woede is geworden. Het wordt niet geaccepteerd dat je haat. Je bent zogezegd niet geestelijk verlicht als je iets haat. Dus, “onderdruk de haat gewoon  en geef er niet aan toe”. Maar merk ook op. Het is logisch wanneer we ons bedreigd voelen, om te gaan haten. Het komt zelden voor dat iemand volledig vrij is van haat. En het is echt heel schadelijk om haat te begraven, er niks van te willen weten en het te ontkennen. Onderdrukte haat is verwoestend  voor je lichaam en voor de wereld in het algemeen.

Dus, geef toe wanneer je iets haat, zelfs als je spiritueel gezind bent vol van liefde, licht en verbondenheid op deze planeet. Het is echt belangrijk om je bewust te zijn van je haat, zodat je eraan kan werken, in plaats van jezelf ervan te overtuigen dat het niet bestaat.

Aan de andere kant, als we onze haat niet onderdrukken maar er toch niet bewust genoeg mee omgaan verwarren we de haat-energie  die we voelen met zelfbekrachtiging. Haat is het tegenovergestelde van zelfbekrachtiging. Haat ontstaat alleen als we ons machteloos voelen tegenover een bedreiging. Wanneer we reactief worden. In plaats van naar onze angsten te kijken, proberen we de dreiging zelf te vernietigen. We voeren oorlog om er vanaf te geraken. Dit werkt niet in een universum  gebaseerd op de wet van aantrekking, waarin alles wat je weerstaat, aanhoudt. Dit is precies de reden waarom mensen in de media zeggen dat slechte persberichten niet bestaan.

Iemand haten voelt slecht aan. Het voelt niet alleen slecht voor de ontvangende persoon van onze haat. Wij voelen ons ook slecht.We hebben de neiging te denken dat onze haat wordt veroorzaakt door de dreiging en helemaal niet door ons. Maar haat is onze reactie op het waarnemen van een dreiging. Dat betekent dat haat niet het probleem is van de ander. Het is ons probleem. En het heeft nood aan onze bewuste aandacht. Zelfs als ze dingen hebben gedaan om de haat te rechtvaardigen, hebben we wel het vermogen om om te gaan met onze reactie op wat ze deden. Dit is goed nieuws, want dan zijn we niet machteloos tegenover onze haat.

Haat is een masker-emotie voor onze pijn en angst. Dus kijk naar deze pijn en angst en richt je bewust op wat je veiliger doet voelen, ga naar vreugde en een toestand van integriteit.

En je haat zal snel verdwijnen.

Ik wens je een goede week.


Teal Swan is een spirituele leraar en auteur. Ze is geboren met buitenzintuiglijke mogelijkheden. Hierdoor werd ze als kind gemarteld over een periode van 13 jaar. Na haar ontsnapping en een jarenlang genezingsproces, heeft ze besloten om zich niet langer te verbergen. In plaats daarvan besloot ze om haar unieke perspectief met de wereld te delen. Ze hoopt dat haar boodschap jou raakt in je leven en de positieve verandering die jij zoekt vergemakkelijkt.

In 2019 werd de Nederlandse vertaling van haar boek Shadows before Dawn uitgebracht onder de naam Go Beyond. Teal vertelt haar levensverhaal en biedt een uitgebreide toolkit voor complete zelfliefde. Klik op het boek voor meer info en reviews.

 

Suggesties