Hallo iedereen! Vandaag introduceer ik een concept dat je leven zal redden. Het is heel belangrijk om te onthouden.

Is er iets misgegaan als we ons slecht voelen?

De meeste spirituele mensen, die bezig zijn met zelfhulp, proberen alles onder controle te hebben. Dit verwachten we van onszelf. We verwachten boven de hoogte- en dieptepunten van het leven te staan. Of proberen hoogtepunten aan te houden, 24 uur per dag. Dus als we ons niet positief voelen, lijkt het alsof er iets is misgegaan. Als we van onszelf verwachten dat we alles aankunnen, martelen we ons nog meer als we pijn ervaren. Je laat jezelf in de steek in het drijfzand van je eigen pijn. Dus terwijl je verder zakt in het drijfzand, wil je eigenlijk vergeten dat je erin wegkwijnt. Ik lach wel, maar het is niet zo grappig.

Wat we weerstaan, blijft bestaan

Ironisch genoeg voelen degenen die het meest aan zichzelf werken, het meeste weerstand als er iets misloopt. En weerstand voelen werkt jezelf juist tegen. Het is onmogelijk om positief te focussen, als je iets probeert te vermijden, vooral als het gaat om een grote angst of een sterke negatieve emotie. Als we een sterke negatieve emotie voelen, voelen we ons wanhopig. Je krijgt altijd dat wanhopige gevoel, als je van iets probeert weg te lopen en naar iets anders probeert te gaan. En telkens je probeert weg te komen, wek je weerstand op, en zal je er onbewust toch aandacht aan geven. “Wat we weerstaan, blijft bestaan” Als we geen weerstand opwekken, zal het ophouden te bestaan. En dus is er slechts één optie: Namelijk het positief omarmen van je negatieve emoties. Dit is één van de meest cruciale vaardigheden die je kan leren.

Emoties zijn zoals klei

Emoties zijn zoals klei. Je kan je emoties veranderen aan de hand van je gedachten. Maar als je gelukkig wilt worden terwijl je niet bereid bent je negatieve emoties te erkennen, is het alsof je niet wilt werken met de klei zoals het is, in zijn ruwe en koude vorm; Je verwerpt de klei en eist dat het meteen warm en zacht is. Dit zal nooit werken, aangezien de klei transformeert van rauwe, koude klei naar zachte, warme klei, door de open en liefdevolle handen van de beeldhouwer. Als we niet bereid zijn om onze negatieve emoties te erkennen en aanvaarden met compassie en bereid zijn ze te voelen, dan kunnen we de klei van ons leven niet bewerken om het anders te maken. Er is geen verandering mogelijk; onze emoties blijven negatief, net zoals de rauwe en koude handen van de beeldhouwer.

Negatieve emoties zijn een deel van jou

Je hebt geleerd dat negatieve emotie betekent dat er iets is misgegaan. Ik kan dit niet verdragen bij positieve-focus groepen. Ze zorgen ervoor dat negatieve emoties en gedachten gezien worden als slecht, beschamend en onderontwikkeld. Terwijl dit niet klopt, aangezien contrast een deel is van het leven. Als je je negatieve emoties ontkent, ontken je een deel van jezelf. Wekt dit geen weerstand op? We lijken te optimistisch als we negatieve emoties negeren, verbloemen en vermijden. We lijken te optimistisch als we het negatieve ontkennen, afwijzen en weerstaan. Negatieve emoties begeleiden je. Dit betekent dat negatieve emoties waardig zijn. Negatieve emoties maken deel uit van ieders leven. Als we dit ontkennen, sluiten we elkaar buiten. We laten de ander in de steek met zijn pijn, en in schaamte over hun pijn, alsof de pijn zelf niet erg genoeg is!

De weerstand weerstaan heeft geen zin

Als we echt begrepen hoe het universum werkt, zouden we het voelen van negatieve emotie bemoedigen, omarmen en toelaten deze emoties te verkennen, alvorens aan te moedigen positief te focussen op iets wat beter doet voelen. Velen zouden zeggen dat het slecht is je op negatieve emoties te focussen omdat je je eigen realiteit creëert. Dus als je focust op iets dat je slecht doet voelen, versterk je deze dingen in je realiteit. Maar als je een sterke negatieve emotie ervaart, kan je niet anders dan je erop te focussen; Dus door je aandacht te verschuiven weersta je de weerstand. Dit is tegenstrijdig en werkt niet op vibrationeel vlak.

Maak eerst de vishaak los

Het is alsof je wordt gevangen met een vishaak op de bodem van een stroom. Je moet je eerst omdraaien om de vishaak los te maken, en dan pas kan je weg. En soms duurt het wat langer om de vishaak los te maken. Je kunt voelen wanneer je je tegen je negatieve emoties verzet; je bent wanhopig als je je zo voelt. Als dit het geval is bij jou, betekent het dat je je tegen je negatieve emoties verzet. Dat betekent dat je van richting moet veranderen, naar de negatieve emoties moet bewegen en ze toelaten.

Negatieve emoties willen je iets leren

Verken die negatieve emoties. Laat je zakken in deze emoties. Stel ze vragen. Leer er alles over wat je kan. Het komt erop neer je niet meer te verzetten. Ze hebben iets waardevol te vertellen. Als je de negatieve emoties toelaat, zal je er altijd iets uit leren dat belangrijk is voor de verbetering van je leven, om vooruit te gaan. Je ontneemt jezelf die les, zolang je van deze emoties wegloopt. Zonder negatieve emoties, zou je nooit weten wat liefde was, je zou niet weten wat vrede was, je zou nooit deze positieve emoties kennen die we allen liefhebben en najagen. Dit zou onmogelijk zijn, want je kan deze emoties enkel kennen door contrast. Je kan nooit de antwoorden vinden, tenzij je de vragen stelt. Negatieve emoties zijn de vraag. Positieve emoties zijn het antwoord. Dus je kan de vraag niet veroordelen, zonder tegelijk het antwoord te veroordelen. Je ontwikkeling en de antwoorden zijn het resultaat van vragen stellen.

Dus laten we eerlijk zijn: Zorgen positieve gevoelens ervoor dat je vragen stelt of zorgen negatieve gevoelens ervoor dat je vragen stelt? De negatieve emoties die we ervaren zijn dus niet helemaal negatief. En als we van ze weglopen, lopen we van onszelf weg.

Dus het wordt tijd dat we het tegengestelde doen, dat onze negatieve emoties positief omarmen als een deel van ons leven.

Ik wens je een goede week.


Teal Swan is een spirituele leraar en auteur. Ze is geboren met buitenzintuiglijke mogelijkheden. Hierdoor werd ze als kind gemarteld over een periode van 13 jaar. Na haar ontsnapping en een jarenlang genezingsproces, heeft ze besloten om zich niet langer te verbergen. In plaats daarvan besloot ze om haar unieke perspectief met de wereld te delen. Ze hoopt dat haar boodschap jou raakt in je leven en de positieve verandering die jij zoekt vergemakkelijkt.

In 2019 werd de Nederlandse vertaling van haar boek Shadows before Dawn uitgebracht onder de naam Go Beyond. Teal vertelt haar levensverhaal en biedt een uitgebreide toolkit voor complete zelfliefde. Klik op het boek voor meer info en reviews.