De vorm

Van de Merkaba wordt gedacht dat het een goddelijk lichtvoertuig is die mensen tussen dimensies transporteert. Het is een beetje een spiritueel ‘ruimteschip’ is. De Merkaba zijn contra-roterende velden van licht, in de vorm van twee verankerde tetrahedra – waarbij de top van de ene tetrahedra naar boven wijst en de andere naar beneden waardoor je een ster tetraëder vormt. Daarom wordt het ook de wagen van hemelvaart genoemd. Het ziet eruit als een 3D Ster van David. Waarom? Omdat de Ster van David tot stand kwam toen mensen de Merkaba zagen. Daarom vertegenwoordigt de Ster van David het idee dat de ziel de tijdelijke wereld overstijgt.

De oorsprong

Hoewel de Merkaba werd waargenomen door mensen sinds men wou leren over spiritualiteit, maakte de Merkaba zijn debuut in het menselijk bewustzijn voor Jezus werd geboren, onder beoefenaars van de vroege Joodse mystiek. Het verscheen in hun visies. Ze noemden het Merkaba, wat ‘rijden’ of ‘iets om in te rijden’ betekent, afhankelijk van de context. Ze geloofden dat de Merkaba een soort spirituele wagen was. Onder religieuze geleerden van die tijd werd het geprezen als een wagen van de goden. De Merkaba werd een geheime leer, bij weinig mensen bekend. Een aantal geleerden, filosofen en rabbijnen, bewaarden informatie over de Merkaba, terwijl anderen de studie ervan verboden. Hierdoor werd de informatie steeds meer door elkaar gehaald… Overal ter wereld zijn er mensen die andere ideeën over de Merkaba hebben, en deze ideeën komen niet vaak overeen. Daarom werd mijn inbox overspoeld met e-mails met de vraag naar mijn perspectief over de Merkaba.

De Merkaba activeren

Er werd lang gedacht dat de Merkaba gesitueerd is in het midden van iemands basischakra. En dat als iemand zijn Merkaba activeert, het groeit en het lichaam omringt. En dat de Merkaba kan worden geactiveerd door draaitechnieken of ademtechnieken, of focusoefeningen, daarom zag je Blake in cirkels draaien in het begin van de video.

Het gemiddelde menselijke bewustzijn begrijpt niet dat Bewustzijn deze dimensie kan kiezen te verlaten of te betreden, want het begrijpt zaken in termen van beweging, met name in termen van verplaatsen, En als het menselijke brein denkt in termen van beweging en verplaatsing denkt het aan een voertuig – het kan niet begrijpen dat beweging mogelijk is zonder gebruik van een voertuig. Daarom werd de Merkaba gezien als een voertuig duizenden jaren lang.

De Merkaba is een geometrisch patroon dat beweegt als een torus of contra-roterende lichtvelden. Het energieveld van een persoon (dat altijd aanwezig is) neemt dit patroon aan, wat aangeeft dat zijn bewustzijn niet langer enkel fysiek focust en in staat is te reizen naar andere dimensionale realiteiten.

Nog een stap verder – als de Merkaba geactiveerd is tot zijn volledig potentieel, kan een persoon zijn lichaam verplaatsen door sterrenpoorten en andere dimensionale realiteiten in plaats van enkel zijn bewustzijn te verplaatsen naar andere dimensionale realiteiten en het lichaam achter te laten. De geactiveerde Merkaba laat iemand toe zijn lichaam te transformeren tot licht – het is een soort lichtreis Dus tijdens de laatste fase van Merkaba activatie door middel van een verschuiving in bewustzijn, integreert de geest, ziel en lichaam volledig tot een lichtpatroon en is dan in staat de beperkingen te overstijgen van de fysieke tijd-ruimte realiteit.

Niet oorzaak, maar symptoom

Mensen denken dat de Merkaba noodzakelijk is voor een hemelvaart. Maar eigenlijk is het een fysiek symptoom. Met andere woorden, het ‘resultaat’ van een hemelvaart. Het fysiek menselijk bewustzijn heeft moeite om een hemelvaart te begrijpen. Maar een hemelvaart is simpelweg een verschuiving van perspectief. Een perspectief met een objectiever zicht van onze realiteit en het universum.

Er zijn duizenden technieken om je perspectief te verschuiven. Deze technieken helpen een hemelvaart te bereiken. Gedachten verhinderen iemand de fysieke dimensie te verlaten. Gedachten helpen iemand de fysieke dimensie te verlaten. Wie gedachten kan manipuleren, manipuleert de matrix van het universum. Gedachten zijn interdimensionale voertuigen. Daarom zijn de beste geleerden over hemelvaart gefocust op voornamelijk één ding – namelijk je perspectief te veranderen, je leert je gedachten te behandelen als klei dat je realiteit vormgeeft. Ze helpen een open en flexibele geest te ontwikkelen.

Je kan de Merkaba niet activeren om andere dimensies te bereiken of te overstijgen. Maar de Merkaba activeert juist door het verschuiven van je bewustzijn. De Merkaba is een symptoom van een stijgende vibratie van bewustzijn – niet de ‘oorzaak’ ervan. Als de Merkaba actief en levendig wordt, betekent dit dat het energieveld van een persoon een patroon van bewustzijn heeft ontwikkeld dat een onbeperkt perspectief toelaat op vlak van vibrationele densiteit van de fysieke dimensie.

Er zijn twee hoofdredenen waarom de Merkaba een verankerde driehoekige structuur aanneemt:
– De driehoek is een patroon dat verschijnt als gevolg van gericht bewustzijn, dat wordt ervaren als beweging.
– De driehoek verschijnt door het verlangen om fysieke realiteit, geest en ziel te verenigen.

Je hoeft je niet te ‘verplaatsen’ om interdimensionaal te reizen, want ‘verplaatsing’ gaat uit van fysieke beweging. En fysieke beweging behoort tot de fysieke dimensie. Buiten de fysieke dimensie, is ‘reizen’ niet noodzakelijk beweging of nabijheid. Als het gaat om interdimensionaal reizen, hangt het proces af van twee primaire principes – Aandacht en Intentie.

Het proces bestaat uit 3 stappen.
– Eerst zet je je intentie.
– Dan focus je je aandacht op iets gerelateerd aan je intentie.
– Dan combineer je deze twee door te focussen op een verlangen.

Samengevat, is de Merkaba een patroon en structuur dat het menselijk lichtlichaam aanneemt als iemand klaar en gemotiveerd is om interdimensionaal te reizen. Het is echter zo dat dit patroon dat we Merkaba noemen ontstaat als het geactiveerd wordt nabij de wortelchakra. Het zet vervolgens uit zoals een torusvorm rond het lichaam. En deze torusvorm begint de vorm aan te nemen van een ster tetraëder – de vorm die we Merkaba noemen.

Ik wens je een goede week.


Teal Swan is een spirituele leraar en auteur. Ze is geboren met buitenzintuiglijke mogelijkheden. Hierdoor werd ze als kind gemarteld over een periode van 13 jaar. Na haar ontsnapping en een jarenlang genezingsproces, heeft ze besloten om zich niet langer te verbergen. In plaats daarvan besloot ze om haar unieke perspectief met de wereld te delen. Ze hoopt dat haar boodschap jou raakt in je leven en de positieve verandering die jij zoekt vergemakkelijkt.

In 2019 werd de Nederlandse vertaling van haar boek Shadows before Dawn uitgebracht onder de naam Go Beyond. Teal vertelt haar levensverhaal en biedt een uitgebreide toolkit voor complete zelfliefde. Klik op het boek voor meer info en reviews.