Stap 1: Erken waar je bent

Erken dat je alles persoonlijk neemt en geen kritiek kan aanvaarden, dat je geeft om wat anderen denken en je een laag zelfbeeld hebt.

We moeten het probleem toegeven als we er iets aan willen doen. Je kan je niet voorstellen hoeveel mensen hun laag zelfbeeld ontkennen en onderdrukken. Ze ontkennen dat ze geven om wat anderen denken en kunnen geen kritiek aanvaarden. En hoe meer weerstand we bieden aan onze toestand, hoe moeilijker het is hier iets aan te doen. De meesten doen er alles aan om niet te hoeven toegeven dat we geven om wat anderen denken. omdat we dit niet kunnen aanvaarden. Verlichte mensen mogen immers niet zo denken.

Maar vraag jezelf af: “Waarom geef ik om wat anderen denken?” Er bestaat geen enkel persoon die hier niet om geeft, omdat iedereen wel belang hecht aan de mening van minstens één persoon.

Stap 2: Bevestig jezelf

We hebben nood aan bevestiging. Velen weten niet wat dit betekent. We denken dat bevestiging een soort aanmoediging of ophemeling is. Maar dit is niet het geval. Bevestiging is de erkenning dat iets logisch of geldig is. Als we iemand bevestigen, erkennen we dat hun perceptie geldig en juist is. Bevestiging is erkennen en accepteren dat je gevoelens en gedachten juist en echt zijn voor jou, of ze nu begrijpelijk voor iemand anders zijn of niet. Hierdoor kan je een sterk zelfbeeld ontwikkelen dat onafhankelijk is van anderen.

Als kind, hielp bevestiging van onze ouders om onze gevoelens uit te drukken, een sterk zelfbeeld en zelfvertrouwen te ontwikkelen en een band met onze ouders te scheppen en contacten aan te gaan als volwassene. Maar ouders die de nadruk leggen op goedkeuring en afkeuring, juist en fout, beloning en straf, bevestigen ons minder. Dus degenen die kapotgaan aan andermans meningen zijn enorm beschadigd geweest door het gebrek aan bewustzijn van onze ouders. Nu is het aan ons om onszelf te bevestigen. Dit is precies wat de dokter heeft voorgeschreven. Jezelf en je interne ervaringen bevestigen en erkennen gaat niet om het als juist of fout te beoordelen, want bevestiging heeft hier niets mee te maken. Bijvoorbeeld, we beoordelen niet of een moord juist of fout was, maar of we een goede en geldige reden hadden om iemand te willen vermoorden. Hiernaast willen mensen die geen bevestiging kunnen voelen, discussie vermijden. Je haat het als mensen niet kunnen overeenkomen, vooral als ze niet akkoord gaan met jou. Je voelt je onbegrepen, geïsoleerd, alleen en het ergste van al, alsof er iets mis is met je.

Stap 3: Heel de wonden uit je verleden

Als andermans gedachten ons pijn doen, komt dit omdat er reeds een wonde is. Deze wonde komt vibrationeel overeen met kwetsuur omdat we gekwetst zijn. Daarom blijven we mensen aantrekken die ons kwetsen. Andermans meningen botsen tegen een reeds bestaande wonde. Deze ongeheelde wonde is afkomstig van onze kindertijd en biedt de kans een manier te zoeken om onszelf te helen en integratie te oefenen.

We dienen te werken met onze hevigste emotionele reacties. We dienen te werken met de emoties die vibrationeel overeenkomen met een gebrek aan zelfwaarde. Zaken zoals intense schuldgevoelens, vernedering en schaamte. Deze emoties hebben nood aan speciale aandacht. Deze emoties leiden je naar de oorspronkelijke wonde uit je verleden. Ze geven je de kans de echte oorzaak van je problemen als volwassene, op te lossen. Als je werkt aan de oorzaak, verdwijnen de gevolgen voor jou als volwassene.

Bekijk mijn Youtube video: “Hoe het Emotionele Lichaam Genezen.”

Pas het proces uit deze video toe, om de echte oorzaak van je lage eigenwaarde te helen en integreren. Namelijk ervaringen uit je verleden. Hoe meer we helen, hoe minder wonden er overblijven waartegen anderen kunnen botsen. Hoe minder kans en reden om te reageren. Met andere woorden, heel je wonden en ze doen geen pijn meer.

Stap 4: Laat je negatieve gevoelens toe

Als je echt geeft om wat anderen denken, is de kans groot dat je veel kritiek geeft op jezelf en hyperperfectionisch bent. We keuren onszelf af zodat anderen dit niet meer hoeven te doen. We zijn druk in de weer om afkeur te vermijden, daarom zijn we zo perfectionistisch.

De sleutel is om niet meer te vermijden wat we proberen te vermijden. Aanvaard dat mensen je afkeuren. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar als we niet meer weglopen, kan het ons niet meer achtervolgen. We dienen een bereidheid tot voelen te ontwikkelen. Dit is het belangrijkste punt van de video. Uiteraard proberen we wanhopig te ontsnappen aan ongemak en pijn. We doen er alles aan om dit te vermijden. Maar hierdoor vermijden we het leven. We moeten ophouden pijn te vermijden en in plaats hiervan aanwezig zijn met onze gevoelens, ook de pijnlijke gevoelens.

Verschuif je aandacht van wat anderen zeggen of deden naar hoe je je voelt. Het gaat niet meer om afkeuring vermijden. Het gaat erom de gevoelens van afkeuring toe te laten terwijl ze zich bevinden in je lichaam. Je komt erachter dat je het vermogen hebt dit te voelen. En raar maar waar, gaan we er niet aan dood. Ze brengen geen schade aan, tenzij we weerstand bieden. Een ongekende innerlijke vrede doet zich voor, als je weet dat je jezelf kan vertrouwen met je gevoelens en ze kan toelaten.

Stap 5: Wat keur je goed aan jezelf?

Alles dat je zelfwaarde en zelfvertrouwen verhoogt helpt je ‘niet meer te geven om wat anderen denken’. Je komt niet meer terecht in een neerwaartse spiraal. Stel een lijst op van wat je goedkeurt aan jezelf. Maak dit onafhankelijk van andermans meningen. Want of deze meningen nu positief of negatief zijn, het komt er nog steeds op neer dat we ons zelfbeeld laten afhangen van anderen.

Dus doe alsof je een buitenaards wezen bent, afkomstig van een ver sterrenstelsel. Kom naar planeet aarde en observeer jezelf, Aardbewoner (vul je naam in). Stel je voor wat dit buitenaards wezen aan deze Aardbewoner zou goedkeuren. Het buitenaards wezen kan ook kijken naar het verleden. Je wordt niet geboren onzeker over je zelfwaarde. Niemand wordt geboren met de gedachte onwaardig te zijn melk en knuffels te ontvangen. Niemand twijfelt van jongsafaan aan zichzelf. Dit is aangeleerd gedrag doordat anderen onze zelfwaarde bekladden.

Stap 6: Zoek de positieve bedoeling achter het negatieve gedrag

Zoek wat de positieve bedoeling is om iets persoonlijk te nemen, waarom je geeft om wat anderen denken en waarom je je laat raken door anderen. Dit kan een vreemd verzoek lijken, want waarom zou er een positieve bedoeling zijn voor zulke negatieve zaken. Maar ik verzeker je dat als je nadelig gedrag vertoont en dit blijft vertonen, het je op één of andere manier helpt. Maar voel je hier niet schuldig door.

Wat heb je er aan? Dit is heel persoonlijk en er is bereidheid nodig om te overwegen dat je misschien onbewust een behoefte vervult door iets te doen dat je uiteindelijk schaadt. Je kan er bijvoorbeeld achter komen dat we bij de groep horen, als we geven om andermans gedachten. We hebben schrik dat als we mensen geen stem geven in ons leven, dat we worden buitengesloten.

Je kan achter de positieve bedoeling komen, door na te gaan welke slechte dingen er zouden gebeuren, als je iets niet persoonlijk zou nemen, anderen je niet zouden raken, onafhankelijk was van andermans gedachten en je wensen niet zou opgeven.

Stap 7: Erken hoe kritisch je kijkt naar anderen

Dit reflecteert namelijk de kritische blik naar jezelf. Als je deze kritische blik terugtrekt en anderen probeert te begrijpen, zal je liefdevoller naar jezelf kunnen kijken zodat je andermans meningen niet meer zo persoonlijk neemt en niet meer in een neerwaartse spiraal terechtkomt. We zijn vaak kritisch naar anderen toe omdat we ons hierdoor gerechtvaardigd voelen. We verdrinken in de pijn van onze twijfels en zelfhaat. Merk hoe je je voelt als je je kritisch opstelt.

Voelt dit uitputtend of bekrachtigend?
Wil je gelijk hebben of gelukkig zijn?

Iedereen, ook wij, doen wat we doen om behoeften te vervullen. Dus het verhaal dat je aan jezelf vertelt dat mensen iets beter hadden moeten doen, of ze iets met opzet deden om je pijn te doen of te saboteren, klopt helemaal niet. Zij, net als jij, weten niet beter hoe behoeften te vervullen.

Ga na wat deze behoeften zijn. Probeer ze te begrijpen en eventueel op een gezondere manier te vervullen. Op een manier reflecteert het gevoel van afkeuring en ontevredenheid ditzelfde gevoel binnenin jou. Meestal heb je geen idee wat de ander echt denkt. Je kan enkel raden wat ze denken. Deze ideeën zijn van jou afkomstig.

Als iemand je afkeurt of kritiek geeft, vraag jezelf dan af of jij ook zo over jezelf denkt. Als je defensief wordt, wil je een wonde verdedigen.

Welke wonde probeer je te verdedigen?

Je hoort vaak zeggen dat wat anderen doen of zeggen, niet om jou gaat, maar om hen. Hierdoor wijk je af van het echte probleem en ga je in de verdediging. En wat mij betreft, als we toegewijd zijn aan het pad van verlichting, streven we niet naar verdediging. Dus in plaats van te zeggen dat het niet om ons gaat, maar om hen, gaat het om jullie beiden. We gaan na hoe het van toepassing op ons, maar ook op de ander. Als we bereid zijn emotioneel ongemak te voelen, kunnen we nagaan of het waar is wat ze over ons zeggen. En of hun kritiek bruikbaar is. We vergroten zo ons zelfbewustzijn.

Als je hierin geïnteresseerd bent, kan je mijn Youtube video “Projectie” bekijken.

Stap 8: Herken het innerlijk kind in de ander

Wat je ook kan doen is jezelf in andermans schoenen plaatsen. Ga na wat ze denken, voelen, doen, zeggen en willen. Waarom doen, zeggen en denken ze zulke zaken? Hoe betreft het hen?

Dit kan je nagaan door de uitspraak
“Waarom deden ze mij dit aan?” om te zetten in
“Waarom deden ze dit zichzelf aan?”

Neem hun onzekerheden in overweging. Voelen ze zich bedreigd door jou? Gaan ze zo ook om met anderen? Misschien hebben ze de sociale vaardigheden niet om gehoord te worden, en ze dit enkel weten te bereiken door grof of agressief te zijn, of je te pesten. Misschien maken ze je zwart, zodat zij goed lijken in vergelijking en goedgekeurd worden. Beeld je in dat in iedereen een innerlijk kind zit dat gehoord wilt worden, maar niet op een gezonde manier zijn behoeften kan vervullen.

Waar heeft het innerlijk kind nood aan? Ga hun behoeften, angsten en kwetsuren na. Als je hierachter komt, zal je begrijpen waarom ze dit doen. Wat ze deden ging niet echt om wat jij fout deed. Als iemand je haat, gaat het niet echt om haat. Maar om kwetsuren en pijn. Haat is onze overhaaste reactie die we maken om te ontsnappen aan pijnlijke gevoelens. Maar gebruik deze kennis niet om aan verantwoordelijkheid te ontsnappen, of om niet naar jezelf te hoeven kijken. Maar gebruik dit om te begrijpen wat anderen doen. Om empathie te ontwikkelen.

Stap 9: Laat de modder bezinken

Als je snel gekwetst wordt door anderen, leer dan de kunst de modder te laten bezinken. Als je een meer met een modderige bodem ingaat en de modder verstoort, dan wordt het water troebel. Als je volledig stil wordt, zal de modder bezinken en het water terug helder worden. Neem dus niet meteen actie als je gekwetst bent. Verzorg jezelf eerst voor je reageert. We willen te snel reageren waardoor we onszelf verder kwetsen. Maar als je minder emotioneel geladen bent en dan pas reageert om helderheid te krijgen, vertel dan welke gevoelens hun woorden of acties opriepen. Zoek naar overeenkomsten. Als het duidelijk wordt dat de ander je niet respecteert en opnieuw een situatie uitlokt die je slecht doet voelen. Als ze je persoonlijk aanvallen, je kleineren of constant in discussie willen gaan, besef dan dat dit misbruik is en je de relatie moet herzien. Of het nu iemand uit de familie is of niet.

Stap 10: Vervul je behoeften.

Maak er een gewoonte van jezelf af te vragen: “Wat heb ik nu nodig?” vooral als je je gekwetst voelt door iemand. Als we gekwetst of afgewezen zijn, hebben we de neiging hierop te reageren door onszelf verder te kwetsen, onszelf af te keuren en af te wijzen. We strooien zout op de wonde. We doen onszelf pijn. We verergeren onze gevoelens omdat we ons nu slecht voelen door twee zaken: Het oorspronkelijke incident en onze pijn door het incident. Wie zich slecht voelt als we een minder gunstige mening over ons horen, neigt ernaar zich slecht te voelen omdat ze zich slecht voelen.

We moeten streven naar ontlasting op een fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Misschien krijgen we meer energie door een wandeling, worden we geaard door te eten of te schrijven in onze dagboek zodat we onze gedachten kunnen structureren en helderheid krijgen. Dit is zelfbevestiging in actie.

Je zal jezelf niet helen of leren valideren en ermee stoppen gekwetst te worden door anderen met behulp van één techniek of een magische pil. Alles begint met het inzicht dat je ervaring en je wonde terecht is als iemand iets zei of deed.

We hebben geen controle over wat anderen denken, zeggen of doen. Maar we kunnen onszelf anders benaderen. We kunnen voor onszelf zorgen. We kunnen beslissen onszelf anders te benaderen. We zorgen voor onszelf als we gekwetst zijn. En als we onszelf anders benaderen, is er veel kans tot heling en integratie. En als we deze kans gebruiken, zal wat anderen zeggen en doen ons niet zoveel pijn meer doen. Wat ze ook zeggen of doen. We reageren minder sterk.

En het zal niet meer gaan om wat anderen denken. Want je geeft er wel om, maar het brengt je niet meer in een neerwaartse spiraal.

Ik wens je een goede week.


Teal Swan is een spirituele leraar en auteur. Ze is geboren met buitenzintuiglijke mogelijkheden. Hierdoor werd ze als kind gemarteld over een periode van 13 jaar. Na haar ontsnapping en een jarenlang genezingsproces, heeft ze besloten om zich niet langer te verbergen. In plaats daarvan besloot ze om haar unieke perspectief met de wereld te delen. Ze hoopt dat haar boodschap jou raakt in je leven en de positieve verandering die jij zoekt vergemakkelijkt.

In 2019 werd de Nederlandse vertaling van haar boek Shadows before Dawn uitgebracht onder de naam Go Beyond. Teal vertelt haar levensverhaal en biedt een uitgebreide toolkit voor complete zelfliefde. Klik op het boek voor meer info en reviews.