Ik wil eerst dat je jezelf de volgende vraag stelt: “Wat is heling?”

Beantwoord deze vraag zonder de definitie van heling op te zoeken. Wat betekent dit? Beantwoord deze vraag voor jezelf vooraleer je verder leest.

Ok, als je je definitie hebt, lees gerust verder.

Wat is heling?

Er zijn veel verschillende definities voor, ook al associëren we er gelijkaardige zaken mee. We begrijpen dat heling een positieve verandering teweegbrengt, maar er is verwarring over wat heling nu juist is en hoe het concreet te bekomen.

Op fysiek niveau verstaan we het als een soort lichamelijk welzijn, een heel-zijn, vrij van ziekte en fysieke beperkingen of gebreken.

Op mentaal niveau staat heling voor het overwinnen van emotionele moeilijkheden door middel van positieve gedachten. Echter leidt deze manier van conceptualiseren van heling tot oprechte verwarring. Het zorgt ervoor dat heling een abstract gegeven wordt en een onmogelijke queeste lijkt.

Heling op het meest fundamentele niveau

Vandaag leg ik uit wat heling is op het meest fundamentele niveau. Door te begrijpen wat heling is, heb je het recept om te helen.

Op het meest fundamentele niveau van ons universum is alles energie. Energie is simpelweg potentiële energie tot er verschillende patronen in ontstaan. Deze patronen bepalen of energie uiteindelijk een tandenborstel, een emotie of een boom voorstelt. Patronen zijn de blauwdruk van je fysieke bestaan. Omdat alles een patroon is, zijn ziektes ook specifieke patronen. Helen is dus het veranderen van dat patroon. Dit wil zeggen dat de eerste laag tot het begrijpen van heling aangeeft dat we, om te helen, een patroon moeten wijzigen.

Om te helen moeten we een patroon wijzigen.

Nu dienen we te kijken naar hoe je een patroon wijzigt. Als iets niet genezen is, vertoont het een patroon van ‘ongewenst’ te zijn. Het bestaat in een ongewenste toestand. Helen is een patroon veranderen van een ongewenste naar een gewenste status. Dit houdt meestal in dat we het patroon naar het andere uiterste wijzigen. De tweede laag in het begrijpen van heling ligt dus in het veranderen van het patroon naar zijn tegenovergestelde voorstelling. Of simpelweg gesteld door het tegenovergestelde te ervaren.

Om te helen moeten we het tegenovergestelde ervaren.

Korte voorbeelden

Nu je dit begrijpt, laten we kijken naar enkele praktische voorbeelden.

  • Als een been gebroken is, dient men het te spalken opdat het weer zou helen.
  • Als we ons ondergewaardeerd voelen, helen we door ons gewaardeerd te voelen.
  • Als we een trauma opliepen door slangen, helen we door een andere associatie aan te gaan met slangen opdat we ons op een positieve manier met hen associëren.
  • Als we eenzaam zijn, moeten we samenhorigheid bekomen.
  • Als we ervan uitgaan dat geld moeilijk te verdienen valt, kunnen we helen door de gedachte te koesteren dat geld makkelijk verdiend is.
  • Bij misbruik helen we als we op een liefdevolle manier behandeld worden.
  • Als we ons machteloos voelen, helen we door ons machtig te voelen.
  • Als we vastzitten, werkt beweging helend.

Het geheim tot heling is dus heel simpel: Hoe geraak je van punt a naar punt b ?

Een uitgebreid voorbeeld: kanker genezen

De meeste mensen zien enkel de fysieke aandoening, terwijl achter elk lichamelijk letsel een emotionele en mentale grond ligt. We kunnen bijvoorbeeld naar kanker kijken en zeggen dat helen van kanker het elimineren van abnormale celgroei en celdeling is door het cultiveren van normale celgroei en celdeling. Kanker komt voor wanneer het bewustzijn de controle verliest over de cellen waaruit het lichaam bestaat. Deze cellen lijken de signalen die hen informeren over wat ze in het lichaam dienen te doen, niet langer te volgen.

Dit gebeurt omdat het bewustzijn van het individu de controle verloren heeft. Compleet machteloos. Een belangrijke reden waarom kanker zo veelvoorkomend is momenteel, is omdat velen in een omgeving leven waarin ze zich machteloos voelen.

Daarnaast geeft het type kanker een indicatie waarover men zich machteloos voelt. Elk lichaamsdeel correspondeert met een verschillend type bewustzijn. Bijvoorbeeld, de maag correspondeert rechtstreeks met de mate waarin we zaken kunnen aanvaarden. De borst symboliseert verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om lief te hebben. Het skelet staat voor onze ervaringen rond fundamenten en steun.

Daarom geef ik graag een vereenvoudigd idee van hoe botkanker te helen. De onderliggende oorzaak van botkanker is machteloosheid in de creatie van een sterke, stevige basis in je leven waarbij je steun ervaart. Dit is waarom de klassieke behandeling van kanker voor zovelen faalt. Omdat men de ziekte als abnormale celgroei aftekent en zich niet realiseert dat men, om van botkanker te helen, je de nodige steun dient te ervaren.

De reden waarom zoveel mensen beweren dat kanker ontstaat omwille van verdriet uit de kindertijd, is omdat we de patronen van machteloosheid waarin we ons als kind bevonden overnemen. De meeste mensen groeiden niet op in ondersteunende gezinnen. We leerden een bepaalde manier van denken en handelen in deze omgeving. En dus ligt daar de basis deze patronen.

Een kind waarvan de ouders afwezig of afzijdig waren, zal het gevoel van stabiliteit of steun niet kennen. Als die persoon er niet in slaagt een andere externe factor te vinden die deze ervaring geeft, zal men risico lopen op beenderletsels. In extreme mate uit zich dit als botkanker.

Als (toekomstige) ouder denk je nu wellicht dat er geen enkele mogelijkheid bestaat om het traumatiseren van een kind en dus de verwoesting van hun volwassen leven tegen te gaan. Ik weet hoe het voelt, ik ben zelf moeder. Maar zelfs als je erin slaagt een kind perfect op te voeden, wat in deze tijden onmogelijk is, erft een kind het trauma van zijn voorouders. Simpelweg door de keuze geboren te worden, inherent aan onze genen. Dus vergeef jezelf. Ik benadruk gewoon waar de patronen vandaan komen om heling toe te lichten.

Verlangen en heling

Om te helen moeten we het andere uiterste ervaren. We moeten ervaren wat gewenst is in plaats van wat ongewenst is. Verlangen heeft dus veel met heling te maken. We worden verondersteld onszelf te helen als mens. Omdat verlangen universele expansie inhoudt, kunnen we constateren dat je speciaal daarvoor geboren bent.

Wees gerust, het universum wil dat je heelt. Waarom? Omdat wanneer je in lijn staat met wat je verlangt, er opnieuw vrijheid is om nieuw verlangen te creëren. Het is dat nieuwe verlangen dat expansie van het universele bewustzijn mogelijk maakt.

Een bewust helingsproces

Telkens als je dient te genezen en de ziekte abstract lijkt, kan je daarom naar de huidige toestand van de ziekte kijken en je bewust worden van zijn patroon. Van daaruit kan je het tegenovergestelde patroon nagaan. Het helingsproces staat voor je. Het proces waarbij je van punt a naar punt b gaat. Van het negatieve naar het positieve. Van het ongewenste naar het gewenste.

Welke helingstechniek toepassen?

Eens je de uitersten hebt gedefinieerd, kan je de aandacht leggen op hoe te helen. Er zijn verschillende manieren om een patroon te veranderen dus zoek niet naar de perfecte manier. Er zijn zoveel manieren om van punt a naar punt b te gaan. Elke genezingswijze op de planeet gaat over dit proces. Er zijn zoveel manieren om te helen. Dat is waarom er zoveel mensen met verschillende technieken geheeld kunnen worden, ondanks het verschil in technieken.

Nu weet je wat helen is. Ik wens je een aangename week.


Teal Swan is een spirituele leraar en auteur. Ze is geboren met buitenzintuiglijke mogelijkheden. Hierdoor werd ze als kind gemarteld over een periode van 13 jaar. Na haar ontsnapping en een jarenlang genezingsproces, heeft ze besloten om zich niet langer te verbergen. In plaats daarvan besloot ze om haar unieke perspectief met de wereld te delen. Ze hoopt dat haar boodschap jou raakt in je leven en de positieve verandering die jij zoekt vergemakkelijkt.

In 2019 werd de Nederlandse vertaling van haar boek Shadows before Dawn uitgebracht onder de naam Go Beyond. Teal vertelt haar levensverhaal en biedt een uitgebreide toolkit voor complete zelfliefde. Klik op het boek voor meer info en reviews.