Bewuste Creatie

Het eenheidsbewustzijn is doordrongen van bepaalde kwaliteiten zoals onvoorwaardelijke liefde, bewustwording, ruimtelijkheid, aanwezigheid, creatie, verwoesting, stilte, expansie, etc. Het zit dus vol met contradicties, en vele paradoxen Hoe kunnen we deze tegenstelling verenigen?

Het Lichtvoertuig Merkaba

Hallo iedereen. Van de Merkaba wordt gedacht dat het een goddelijk lichtvoertuig is die mensen tussen dimensies transporteert. Het is een beetje een spiritueel ‘ruimteschip’ is. Waarom?

De Basis van Energiewerk

Vandaag behandel ik de basis van energiewerk. De basis van alles rondom ons is vibratie en energie. Wanneer je iets verandert in dit energieveld, zal de fysieke werkelijkheid mee veranderen. Energiewerk werkt dus door jouw vibratie te introduceren in het energieveld, die wordt dan overgenomen door hetgeen waar je op focust, zoals een persoon.

De 2012 shift – Teal Swan

Het onderwerp wat gekozen is voor deze week is, “Wat is de 2012 verschuiving? En waar gaat het over?” Om de verschuiving te begrijpen moet u weten dat het universum, dat ooit volledig één was, in verschillende dimensies is verdeeld. Dus tijdens de 2012 verschuiving, kunt u ons zien als een topgroep (apex) van de derde dimensie die verschuift richting de vierde dimensie of potentieel zelfs een vijfde dimensionele realiteit.